Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kraven på avlopp luckras upp

Från 2015
Uppdaterad 06.07.2015 10:10.
Avlopp
Bildtext Avlopp
Bild: Yle

Regeringen vill gå in och luckra upp kraven på att hushåll måste ansluta sig till sådana avloppssystem som är godkända. Totalt berörs över 10 000 fastigheter i Österbotten och mer än 100 000 i hela landet.

I Solf i Korsholm har den här frågan berört många hushåll med så kallad trekammarbrunn. En av de som nu tvingas ansluta sig är Martin Råholm.

Martin Råholm visar upp sin trekammarbrunn i Solf.
Bildtext Martin Råholm
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

- Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Att man plötsligt ändrar på ett beslut. Många hushåll har satsat dyrt på sina avlopp och plötsligt skulle man inte ha behövt göra det. Man kan ifrågasätta om det här är rätt, säger Råholm.

Vissa slipper kraven

Senast år 2018 var det tänkt att alla hushåll skulle ha ett godkänt avloppssystem. Men förre miljöministern Sanni Grahn-Laasonen (Samlingspartiet) har föreslagit att de hus som inte ligger vid vattendrag eller grundvattenområde skulle slippa de här kraven. Den nya regeringen vill driva igenom den här förändringen.

Solf i Korsholm är ändå inte ett sådant område eftersom Korsholms kommun har bestämt att Solf hör till verksamhetsområdet för allmänt avlopp. Däremot finns det flera andra glest bebyggda områden som kommer att få lindring. Områden där det inte är vettigt att bygga ut det kommunala avloppet.

Arbetsgrupp avgör

Ben Antell, teknisk direktör i Korsholm, vill inte gå in på vilka byar det handlar om. En arbetsgrupp ska ta ställning till vilka områden som kommer att beröras av lagändringen. Den arbetsgruppen är ännu inte tillsatt och det är oklart när den ska börja sitt arbete.

Reglerna för avlopp ändras

1:44