Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fennovoima vill hemligstämpla Migrit-rapport

Från 2015
Uppdaterad 06.07.2015 16:18.
Fennovoimas och Migrits logor på varandra.

I dag har Fennovoima lämnat in en rapport med svar på Arbets- och näringsministeriets frågor kring den kroatiska delägaren Migrit Solarna Energija. Fennovoima vill att rapporten hemligstämplas.

Fennovoima har svarat på Arbets- och näringsministeriets tilläggsfrågor kring Migrit Solarna Energija. Ministeriet har krävt svar på en rad frågor kring den kroatiska delägaren och misstankarna om kopplingar till Ryssland.

Fennovoima vill att den rapporten i sin helhet skall hållas hemlig.

– Rapporten innehåller personuppgifter och affärshemligheter. Därför ber vi ministeriet att hela rapporten skall hållas hemlig, säger Anna Taino som är informatör vid Fennovoima.

Varför hemligstämplas rapporten i sin helhet?

– På grund av personuppgifterna och affärshemligheterna. Arbets- och näringsministeriet avgör i sista hand ifall rapporten skall hållas hemlig och de informerar mera efter att vi har lämnat in den, säger Taino.

Vid Arbets- och Näringsministeriet säger man att det är normal praxis att den här typen av rapporter är hemligstämplade tills ministeriet har tagit ställning till dem.

– Ministeriet skall nu ta ställning till rapporten och fatta ett beslut på basis av den. Beslutet och motiveringarna kommer däremot att vara offentliga, säger ministeriets informatör Mikko Myller.

– Det här är normal praxis. Vi kan inte publicera något förrän vi själva har tagit del av materialet även om allmänhetens intresse i det här fallet är stort, säger näringsminister Olli Rehns specialmedarbetare Markku Rajala.

Det här vill ministeriet ha svar på

Arbets- och näringsministeriet har bett Fennovoima om en grundlig utredning om företagen Migrit Solarna Energija och Migrit Energija.

Utredningen ska innehålla information om företagens bokslut för de tre senaste åren och bolagsordningen och eventuella delägaravtal.

Också eventuella finansieringsarrangemang ska utredas, inklusive hur ägandet i Fennovoima ska finansieras.

Företagens eventuella kopplingar till andra företag i Kroatien och andra länder samt antalet anställda och deras sakkunskap och erfarenhet inom energisektorn är andra frågor som intresserar ministeriet.