Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Jägarna sopar fästingproblemet under mattan”

Från 2015
Uppdaterad 13.07.2015 13:07.
Rådjur finns i nästan hela Finland.
Bildtext Det finns ett klart samband mellan hjortdjur och fästingar slår professor fast.
Bild: YLE/Public domain

Jägarkåren blundar för sambandet mellan en växande hjortdjursstam och ett växande fästingproblem. Det anser Thomas Jaenson som är professor i medicinsk entomologi vid Uppsala universitet. Medicinsk entomologi är vetenskapen om sjukdomsorsakande insekter och andra leddjur.

Rådjur finns i nästan hela Finland.
Bild: YLE/Public domain

- Jägare har planterat in rådjur och vitsvanshjortar på många ställen. Det gör man naturligtvis för att det är jätteroligt och trevligt att jaga. Jakten är viktigt för deras privatekonomi, det är viktigt för jägarna att få billigt kött, säger Jaenson.

Problemet finns inte, man sopar det under mattan

Han menar att många jägare helst vill dölja jaktens folkhälsoeffekter.

- Problemet finns inte, man sopar det under mattan, säger Jaenson.

Vitsvanshjort
Bildtext Hjortdjuren producerar fästingar.
Bild: AP Graphics bank

Delade åsikter om hjortdjurens betydelse för fästingburna sjukdomar

Åsikterna går bjärt isär bland experter om vilken betydelse hjortdjuren de facto har för hur många människor som drabbas av fästingburna sjukdomar. Dag Nyman som leder fästingforskningen på Åland anser att ett radikalt bortskjutande av hjortdjur inte skulle minska antalet personer som drabbas av fästingburna sjukdomar.

- Hjortdjuren har en ”borreliasanerande” effekt, säger Dag Nyman. När en fästinghona suger blod från ett hjortdjur så dödas fästingens borreliabakterier. Effekten av att reducera hjortstammen skulle vara att vi får färre fästingar, men andelen fästingar som bär på borreliabakterien skulle bli högre. Antalet personer som drabbas av fästingburna sjukdomar skulle inte minska, menar Nyman.

Det är så bakvänt så det inte finns ord för det!

Thomas Jaenson är av diametralt annan åsikt.

- Det är ju så bakvänt så det inte finns ord för det! utbrister Jaenson. Rådjuren är visserligen inte bärare av borreliabakterien, och det är välkänt att deras blod dödar borreliabakterien i fästingen, men det är en bisak i detta sammanhang, säger Jaenson.

Jaenson förklarar att hjortdjurens roll i sammanhanget är att de fungerar som effektiva producenter av fästingar.

Rådjurskid sover i gräset i Kyrkslätt.
Bildtext Fästingen behöver större däggdjur för att föröka sig.
Bild: YLE/Ulf Lindström

- Det är fel att påstå att hjortdjuren inte har en andel i att fästingburna sjukdomar sprider sig. De har en väldigt stor betydelse för att många människor blir sjuka, slår Jaenson fast. Fästingen måste ha tillgång till stora och medelstora däggdjur, som skogshare och hjortdjur, för att kunna föröka sig. En fästinghona som suger blod av ett hjortdjur lägger upp till 2000 ägg.

Äggen blir larver som suger blod från små gnagare och fåglar som i sin tur bär på borreliabakterien. Larven utvecklas vidare till en nymf som då redan bär på borreliabakterien. Nymferna kan smitta människor med borrelia, förklarar Jaenson.

- Så fast hjortdjuren dödar själva borreliabakterien i fästinghonan när den suger blod ur hjortdjuret, så produceras ändå samtidigt så många nya fästingar. Efter det finns det många andra djur som bär på borreliabakterien som de nya fästingarna i sin tur blir smittade av, säger Jaenson.

Jag har hittat skogsharar med 2500 fästingar på sig.

Förutom hjortdjuren är också skogsharen en viktig fästingproducent.

Skogshare på gräsmattan på Strömsö
Bildtext Skogsharen kan bära flera tusen fästingar.
Bild: YLE/Strömsö

- Jag har hittat skogsharar med 2500 fästingar på sig, och rådjur med 2000 fästingar, säger Jaenson.

Jägarna motvilliga att se problemet

- Många jägare säger att det är orealistiskt att radikalt skjuta bort rådjur och vitsvanshjortar, säger Jaenson. De flesta jägare skulle bli skitförbannade när man säger så. De vill ju ha sin sport och fylla frysen med kött, säger Jaenson.

Jägarna vill ju ha sin sport och fylla frysen med kött!

Jaenson konstaterar också att många tycker det är oetiskt att skjuta bort ett stort antal djur.

Bildtext Sluta utfodra hjortdjuren, uppmanar Jaenson.
Bild: FST5

- Många tycker de är oerhört vackra, det är en naturupplevelse att se dem. Så jag kan inte gå fram här och säga att vi ska skjuta bort alla hjortdjur så blir alla problem lösta. Vi måste ta alla aspekter i beaktande – jägarnas, naturvännernas, etiska och medicinska folkhälsoaspekter, säger Jaenson.

Många tycker rådjuren är oerhört vackra.

Jaenson konstaterar att jägarna dödar upp till en tredjedel av rådjurspopulationen varje år i Sverige. Men hjortdjuren är mycket produktiva och förökar sig kraftigt varje år. Om man slutade med vinterutfodringen och om man sköt både handjur och hondjur så kunde man reducera populationen betydligt, menar Jaenson.

Jag har blivit mordhotad av jägare

Hur stor betydelse har jaktintresset för det stora antalet hjortdjur?

- Jag har blivit mordhotad av jägare när jag har sagt att man borde se över den väldigt talrika rådjursstammen i Syd- och Mellansverige. Vissa jägare förstår detta samband med fästingburna sjukdomar, andra tycker det är nonsens och tycker att jag borde skjutas och inte rådjuren, säger Jaenson.

Bild på jaktlag.
Bildtext Jägare kunde göra mer för att reducera hjortdjursstammen, säger Jaenson.
Bild: YLE/Malin Karlberg

Jaenson vill ändå inte peka ut jägarna som någon slags bovar när det gäller fästingproblematiken.

- Vissa jägare beter sig kriminellt, men de flesta jägarna är ju goda människor och vill väl i alla avseenden. Men det finns ju fall där man säger att det är löjligt att påstå att rådjuren bidrar kraftigt till den ökande fästingpopulationen, och sådana uttalanden tycker jag är väldigt allvarliga, på gränsen till kriminella, säger Jaenson.

Hur gå vidare?

- Jag brukar rekommendera att folk sätter upp höga staket om de har hjortdjur i trädgården. Minst 2 meter höga ska de vara, säger Jaenson.

Det finns många aspekter på detta - etiska, moraliska, folkhälsoaspekter, praktiska och ekonomiska aspekter

Jaenson konstaterar att det finns en mängd olika synvinklar på fästingproblematiken.

- Det finns många aspekter på detta - etiska och moraliska aspekter, folkhälsoaspekter och praktiska och ekonomiska aspekter. Olika människor har olika syn på vad som är viktigast. Är det viktigaste det att man får se stora vilda vackra djur – eller är det viktigare att få bort sjukdomarna de medför, frågar sig Jaenson.

Jakt är en hobby, inte välgörenhet

Viltplaneraren Jörgen Hermansson på Finlands viltcentral påpekar att situationen inte är densamma i Finland som i Sverige, där både hjortdjuren och fästingarna är betydligt fler än hos oss.

Hermansson betonar också jägarens intresse för att jaga som en hobby.

- Jägarens intresse är naturligtvis i grunden själviskt som med alla hobbyer – man sysslar med fotboll för att man tycker om det, inte för att man måste. Och framför allt ser jägaren sig som en person som skördar av naturens överskott, inte någon som sköter statens medicinska bekymmer, resonerar Hermansson.

Om man tar bort jaktglädjen och jägarnas eget intresse så finns det ingen jakt

Han försvarar också jägarens rätt att utfodra hjortdjur för att upprätthålla en lämpligt talrik stam, och påpekar att utan jakt skulle vi få verkligt stora problem.

- Om man tar bort jaktglädjen och jägarnas eget intresse så finns det ingen jakt. Och finns det ingen jakt så finns det absolut ingen som begränsar dem och då skulle antalet djur femfaldigas på tre-fyra år, förklarar Hermansson.

Klipp gräset och låt vaccinera dig

Alla djur som är lurviga har ju fästingar

Martin Hägglund, ordförande för Egentliga Finlands viltråd, är förvånad över att diskussionen nästan enbart har handlat om hjortdjur, men inte allehanda andra djur som också bidrar till fästingproblemet. Enligt honom bär också till exempel minkar, mårdhundar, får, kor, hästar och fåglar på fästingar i lika hög grad som rådjur och vitsvanshjortar.

- Alla djur som är lurviga har ju fästingar.

Enligt honom är de viktigaste metoderna för att undvika fästingar att klippa gräset och låta vaccinera sig mot TBE.

- Det hjälper att klippa gräset. På sommarvillan på Gotland klipper vi gräsmattan kort och vi har aldrig haft problem med fästingar där. Och om man ids vaccinera sig har man inga problem med fästingar.