Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oljevägen väcker känslor i Sibbo

Från 2015
Uppdaterad 09.07.2015 11:47.
Långtradare genom vindruta
Bildtext Den tunga trafiken är tät på Oljevägen.
Bild: YLE/Stefan Härus

Efter den tragiska trafikolyckan på Oljevägen i Sibbo i onsdags - där en person miste livet - har vägens farlighet återigen diskuterats flitigt bland kommuninvånarna.

På sociala medier konstaterar många Sibbobor att korsningarna bör byggas om med till exempel rondeller och att hastighetsbegränsningen bör sänkas - i synnerhet vid korsningarna.

Viktig väg

Oljevägen är en viktig trafikled för Sibbo. Den fungerar också som omfartsväg och har resulterat i att genomfartstrafiken i Nickby har försvunnit. Det konstaterar Sibbo kommuns fullmäktigeordförande Christel Liljeström.

- Vägen är också viktig för bland annat företagarna och industrin. Vägen förbinder kommunen med viktiga trafikleder som Borgå motorled och Lahtis motorled samt med Kervo stad med omnejd.

Hur vägen utvecklas och vad som görs och förändras i framtiden ligger i Vägverkets och TE-centralens händer.

- Sibbo kan visserligen vara med och påverka utvecklingen - i synnerhet då kommunen planerar angränsande områden. Vi har ju också varit med i trafiksäkerhetsdiskussioner om hur den farliga korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen kunde förbättras, säger Liljeström.

Omtalad korsning

Liljeström konstaterar också att utvecklingen av Nickby bör gå hand i hand med utvecklingen av trafiklederna. Gärna för hon fram den gamla tanken, att det vägnät som anknyter till Oljevägen bör ses över och till och med förändras. En sådan förändring kunde vara att helt bygga om och till och med flytta den del av Brobölevägen som löper söderut från Oljevägen. Vägen söderut kunde börja till exempel österom Sibbo å.

En korsning med en stoppskylt.
Bildtext I korsningen mellan Oljevägen och Brobölevägen har det hänt många olyckor. Onsdagens olycka skedde dock i en annan korsning.
Bild: YLE/AG Karlsson

Den tanken kan bli aktuell - om inte förr - så då det blir aktuellt att bygga den nya brandstationen som eventuellt skulle placeras invid Oljevägen.

Liljeström rör sig själv så gott som dagligen på eller över Oljevägen, men har inte varit inblandad i några incidenter. Däremot säger hon att hon rätt så ofta får bevittna farliga situationer.

Allt inte vägens fel

Det får också bilskollärare Johan Hurmerinta från Sibbo bilskola.

- Orsaken till att det går illa hittar man dessvärre oftast mellan ratten och ryggstödet. Det kan handla om körsätt men också att så mycket av dagens bilkörning också handlar om "entertainment", det vill säga musikspelare och telefoner. Det här har också ökat bland professionella chaufförer som tillbringar stora delar av dagen bakom ratten. Hänsyn till andra bilister är A och O, att följa trafikregler, hastighetsbegränsningar och hålla avstånd, säger bilskollärare Hurmerinta.