Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU ger Finland rätt: Estnisk sprit får inte säljas vidare

Från 2015
Uppdaterad 09.07.2015 15:39.
Privatperson med stora alkoholuppköp
Bild: yle

EU-domstolen ger Finland rätt i en tvist som gäller införsel av alkoholhaltiga drycker från Estland.

Generaladvokaten gav ett förhandsutlåtande i dag i ett fall som gäller stora mängder drycker, huvudsakligen milda alkoholdrycker, som förts från Estland till en större kundkrets i Finland.

Helsingfors hovrätt hade begärt ett förhandsutlåtande om att ett estniskt bolag upprätthållit en nätsida via vilken finländska köpare kunde köpa in olika alkoholdrycker från Estland till Finland.

Företaget har också i vissa fall ordnat transporten av dryckerna till Finland.

EU-domstolens generaladvokat Yves Bot slår fast att det finländska skattesystemet för dryckesförpackningar samt kravet på tillstånd för minutförsäljning av alkoholhaltiga drycker i samband med kommersiell import är förenliga med EU-praxis.

Många väljer att köpa alkohol från Estland.
Bild: Yle

Tullen har alltså rätt att kräva att den finländska alkohollagstiftningen följs vad gäller återförsäljning av alkohol i vinstbringande syfte.

Det här får du ta in skattefritt, för eget bruk:

• 110 liter öl
• 90 liter vin, (inklusive long drinkar och cider) varav 60 liter får vara mousserande vin
• 20 liter starkvin
• 10 liter andra alkoholdrycker

Finländare får köpa och föra in alkoholhaltiga drycker för eget bruk från Estland, men inte sälja drycker vidare.

Finländsk alkohollagstiftning gäller

Alko har monopol på minutförsäljningen i Finland. Finland anser att dylik verksamhet kan förbjudas enligt vår rådande alkohollagstiftning.

Tullen slutför som bäst sin förundersökning i fallet. Det är fråga om 30 000 liter alkoholdrycker som under en längre tid köpts upp i Estland och sedan distribuerats till kunder i Päijänne-Tavastland.

En man - representant för företaget som upprätthållit nätsidan - misstänks för att regelbundet ha fört in alkoholdrycker från Estland till Finland som resandeinförsel, utan att anmäla dryckerna till Tullen.

Också dryckesförpackningsskatterna har blivit obetalda. Företaget saknade likaså tillstånd för överlämning av dryckerna på finska sidan.

Spritförpackning köpt i Estland
Bild: yle

Företagets representant anklagas för grovt skattebedrägeri och alkoholbrott. För köparnas del är det fråga om olaga befattningstagande med infört gods.

Generalsekreterarens ställningstagande är ett förhandsutlåtande och EU-domstolen fattar slutgiltigt beslut om saken i slutet av året. Förhandsutlåtandet är inte juridiskt bindande.

Ärendet går snart till åtalsprovning vid åklagarämbetet i Helsingfors.

Diskussion om artikeln