Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kristinestad fick rätt om tomtpriserna

Från 2015
Vattenskoter passerar strandbastu.
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Vasa förvaltningsdomstol ger staden Kristinestad rätt om villatomternas priser. Domstolen konstaterar att staden inte har behandlat arrendatorerna ojämlikt.

Enligt det beslut som stadsstyrelsen tog i december 2014 ska alla tomter beläggas med ett årligt arrende på 850 euro. Till det tillkommer 0.55 euro per kvadratmeter.

Många av de som besvärade sig mot beslutet anser att de inte behandlas likvärdigt och att höjningen av arrendet är oskäligt.

Förvaltningsdomstolen beslöt dock förkasta alla besvär.

Man konstaterar att det finns skillnader i tomternas läge och kvalitét och att det i det tidigare beslutet om arrenden från 1998 fanns skillnader i priserna.

Domstolen konstaterar dock att dessa skillnader måste anses ha varit rätt små.

Fullmäktiges beslut från december ifjol kan därmed inte anses vara lagstridigt.