Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

TS: Olaglig uppsägning blir dyr affär för Åbo universitet

Från 2015
Åbo universitets huvudbyggnad.
Bildtext Lektorn utsattes för svår mobbning på arbetsplatsen skriver Turun Sanomat.
Bild: Yle

Åbo universitet får betala 43 000 euro i ersättningar till en av universitetets språklektorer. Lektorn i fråga hade arbetat på universitetets språkcenter från 1982 till 2012 då universitetet beslutade att säga upp hens arbetsavtal.

Enligt Egentliga Finlands tingsrätt gjordes beslutet på felaktiga grunder. Förutom skadeståndskostnaderna får Åbo universitet stå för lektorns domstolskostnader på nästan 27 000 euro, skriver Turun Sanomat.

Mobbning och depression

Enligt universitetet hade lektorn varken skött sina arbetsuppgifter eller varit i kontakt med sin förman. Före uppsägningen hade lektorn fått ett antal varningar.

Lektorn, som har utländskt påbrå, hävdar att hen mobbades på arbetsplatsen till den grad att hen blev deprimerad och tvingades ta sjukledigt. Ett flertal vittnen bekräftade att arbetsmiljön på språkcentret varit dålig.

Reseförbud av hälsoskäl

På företagshälsovården rekommenderade man att lektorn skulle uppsöka läkarvård i sitt eget hemland. Där fick lektorn ett läkarintyg på att hen var oförmögen att arbeta eller resa på grund av hälsoskäl.

Universitetet vägrade godkänna intyget eftersom det inte hade getts av universitets arbetshälsovård.

Tingsrätten dömde till lektorns fördel och ansåg att universitetet inte hade tillräckliga grunder att avskeda lektorn. Bland annat kunde lektorn inte göra en hälsogranskning i Finland på grund av reseförbudet. Dessutom hade universitetet inte hört lektorn innan hen avskedades, enligt Turun Sanomat.