Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

D-vitaminstvång i ekologisk mjölk?

Uppdaterad 10.07.2015 15:26.
Mjölk

I Finland förbereds nu en lagändring som skulle göra tillsatt D-vitamin i fettfri och homogeniserad mjölk lagstadgad.

I nuläget är det frivilligt med tillsatt D-vitamin i vanlig mjölk, men det är inte möjligt att tillsätta D-vitamin i ekologisk mjölk. Förordningen skulle innebära en ändring i detta.

Jord- och skogsbruksministeriet samlar som bäst in utlåtanden om förordningsförslaget.

Ifall förordningen godkänns i sin nuvarande form innebär det att också fettfri ekologisk mjölk, som inte homogeniserats, ska innehålla D-vitamin.

Hittills har man inte kunnat tillsätta D-vitamin i ekologisk mjölk ens frivilligt på grund av EU:s lagstiftning gällande ekologiska produkter.

"Är mjölken längre ekologisk?"

Mika Ranki, som är köpman i en K-matbutik, säger till Yles finskspråkiga redaktion att efterfrågan på ekologisk mjölk kunde bli större ifall den innehöll D-vitamin.

Det hela blir enligt Ranki i stället en etisk fråga.

- Ifall man börjar lägga till något i ekologisk mjölk så kan man ju fråga sig om produkten längre är ekologisk.

Jord- och skogsbruksministeriet anser ändå inte att definitionen av ekologisk mjölk förändras ifall förordningen tas i bruk.

Ministeriet påpekar också att förordningen endast berör homogeniserad, fettfri mjölk. På så sätt skulle alla andra ekologiska produkter, såsom mjölkprodukter som inte är homogeniserade, kunna tillverkas utan D-vitamintvång.

Mer ekomjölk i daghem och skolor önskas

Den ekologiska mjölkens andel i mjölkproduktionen är för tillfället marginell. Enligt Naturresursinstitutets statistik var den ekologiska mjölkens andel av mjölkproduktionen endast några procent ifjol.

Storkök anses vara potentiella köpare av ekologisk mjölk, men de utgör också en flaskhals för att den ekologiska mjölken ska kunna ta sig in på marknaden.

Jord- och skogsbruksministeriet anser att ekologisk mjölk används så lite i skolor och daghem på grund av att den inte innehåller tillsatt D-vitamin, till skillnad från största delen av den vanliga mjölken.

Syftet med förordningen är att öka användningen av ekologisk mjölk i synnerhet i daghem och skolor.

Jord- och skogsbruksministeriet samlar som bäst in utlåtanden av bland annat ekoorganisationer, storkök och industrin. Det finns ännu inga uppskattningar om när förordningen eventuellt kunde träda i kraft.

Liisa Haapanen / Linn Karlsson