Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Hur påverkas teatern av pengar?

Från 2015
Uppdaterad 20.07.2015 14:03.
Veera Railio, Mia Hafrén & Anna Hultin
Bildtext Mamma Mia blev en publikframgång vid Svenska Teatern
Bild: Brinkhoff/Mögenburg

Teatrarna balanserar ständigt mellan att välja breda och smala föreställningar till sin repertoar. Särskilt i ekonomiska kristider utmanas teaterns uppdrag - inte heller teatern står utanför en kommersialisering. Då infinner sig frågan hur folklig teatern ska vara.

Anders Carlsson är ny professor vid det svenska programmet för skådespelarkonst vid Teaterhögskolan. Han menar att det är fel att ställa folklighet och elitism mot varandra.

- Den typen av resonemang - att om vi gör något av konstnärlig kvalitet då tappar vi bredd i tilltalet - jag tror inte på det. Det avspeglar mera en fantasilöshet, säger Anders Carlsson.

Chefen för Svenska Teatern Johan Storgård, säger att det är en svår balasgång att hitta pjäser som både har ett bra innehåll och som lockar publik.

- Om man vill säga någonting så vill man göra det så att någon lyssnar. Det är inget självändamål att göra teater som bara är konstig eller annorlunda, säger Johan Storgård.

Anders Carlsson tror att det visst finns konstnärliga sätt att nå en bred publik. Det handlar om att göra teatern angelägen, vilket kanske saknas på institutionsteatrarna.

Anders Carlsson, professor vid teaterhögskolan i Helsingfors
Bildtext Anders Carlsson är ny chef vid teaterhögskolan i Helsingfors
Bild: Ariel Gomar

Fördelning av kulturmedel problematisk

Han menar också att gränserna mellan det institutionaliserade och fria kulturlivet blir mera diffusa. Men ofta är det det fria kulturlivet som gör att de kulturpolitiska målen om folklighet uppnås - medan institutionerna har misslyckats med det. Däremot får det fria kulturlivet bara en marginell del av resurserna.

- Det är inte säkert att kulturbudgeten behöver öka, däremot är fördelningen av den problematisk, säger Anders Carlsson.

Hur påverkas då kulturen och teatern av förväntningarna på att den ska vara samhällsnyttig?

Anders Carlsson säger att det leder till att kulturaktörer ofta formulerar sina bidragsansökningar utgående från att de ska passa vissa kulturpolitiska mål. Då kanske man till och med ändrar sin projektidé för att det ska passa med vissa trendord, vilket blir ett problem då den konstnärliga friheten begränsas.

Politiker borde inte styra innehållet i kulturen

Anders Carlsson säger att det ibland råder en viss misstro från politikerhåll mot att konstvärlden själv kan reglera kvaliteten.

- Kvalitet har blivit ett ord som politiker blir lite rädda för. Vem vet vad som är bra och dålig konst? Därför inför de andra mätbara kriterier och de kriterierna utövar ett förtryck mot konstnärlig frihet, säger Anders Carlsson.

Hur påverkar då kristider teatern och konsten?

Johan Storgård säger att det är viktigt att teatern också deltar i det nationella talkot att få landet på fötter rent ekonomiskt, men samtidigt är det positivt att regeringsprogrammet lämnar kulturen i fred.

Johan Storgård, teaterchef Svenska teatern
Bildtext Johan Storgård är chef vid Svenska Teatern
Bild: Yle/ Maria Helsing

- Problemet är att vi inte kan växa mera varken ekonomiskt eller i publiksiffror, men däremot skulle det finnas utrymme för flera kommersiella aktörer inom teatervärlden, säger Johan Storgård.

Anders Carlsson säger att kulurens och teaterns roll växer under lågkonjunkturer.

- Historiskt sett har samhällen förstått värdet av konst och kultur i en högre utsträckning i kristider.

Det kan handla om att analysera och ge nya förståelser för det som händer till exempel i Grekland. Kanske också inspirera till en aktivistiskt roll - att våga påverka samhället.

Artikeln är uppdaterad med Anders Carlssons rätta titel.