Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Postens pinne försvann i Hangö

Från 2015
Uppdaterad 13.07.2015 18:43.
Postens pinne som visar var lådorna ska placeras är borta, konstaterar Agneta Spets och Jens Danielsson.
Bildtext Här någonstans har pinnen varit nerstucken, men nu är den borta, konstaterar Agneta Spets och Jens Danielsson.
Bild: Yle/Tove Virta

Agneta Spets och hennes familj har inte placerat sin postlåda i grupp med grannarnas trots att posten från och med i måndags delas i de nya postlådegrupperna i Hangö. Istället har hennes pinne som visat var postlådorna ska placeras försvunnit spårlöst.

Från och med i måndags (13.7) delar Posten ut både morgontidningar och brev i de nya postlådegrupperna i Hangö. Kraven på att gruppera postlådor har i flera månader kritiserats hårt av Hangöborna.

Tanken är att också morgonposten ska läggas i lådgrupperna. Tidigare har invånarna fått den i dörren i tätorter.

Ändringen skedde redan i söndags på Hullvägen.

- Från och med söndag så har har Hufvudstadsbladet kommit i den gamla lådan vid porten, inte in genom inkastet i dörren som den brukar, säger Agneta Spets som bor i ett småhusområde på Hullvägen.

Spets säger att hon kollat vart tidningsutdelaren lade posten.

- Han satt ingen post i de nya ställningarna, utan i de gamla lådorna, säger hon.

Hennes familj och grannarna runt om har inte gjort någon lådgrupp.

- Vi är emot att posten lägger bort personal, säger hon.

Redan tidigare ansåg hon att det är fel mot personalen och också hur informationen från Postens sida skötts.

Inom kort har Agneta Spets grannar trots allt tänkt snickra en ställning.

- Men vi lägger nog inte vår postlåda där. Vi ska först se var den här kråksången slutar innan vi gör något mer, säger hon.

Jens Kristian Danielsson och Agneta Spets
Bildtext Den här bilden är tagen 22 maj, då fanns pinnen ännu.
Bild: Yle/Tove Virta

Det finns en del att fundera på. Det är nämligen oklart var de ska placera sin postlådegrupp. Posten lade i våras ut orange pinnar, men familjen Spets pinne är spårlöst försvunnen.

- Vi fick ny gatubelysning och i samband med det försvann vår pinne, säger Agneta Spets. Jag har inte rört den och det har ingen av våra grannar heller.

Deadlinen har aktiverat husägarna

Nu när gränsen kommit emot då posten inte längre delar till de gamla lådorna har många börjat aktivera sig.

- Under veckoslutet har folk här på vår väg snickrat en del, säger Angeta Spets. Men inte ser det ju vackert ut, det som folk har lagat. En har något rött och en annat något grönt, det ser vilt ut.

Speciellt den senaste veckan har produktionsförman Börje Ahlfors haft fullt upp med att svara på Hangöbornas frågor om postlådor.

- Rätt många har grupperat lådorna nu. De senaste dagarna har det kommit upp allt fler, så det ser nog bra ut. Men det har funnits en stor mängd praktiska frågor, säger Börje Ahlfors, ansvarig för utdelningen av dagsposten i Hangö är den som svarat på alla samtal.

Agneta Spets gissar på att över hälften i hennes grannskap inte gjort något åt postlådegrupperna.

Målet för Posten är att gruppera sammanlagt 2 500 postlådor i Hangö, Lappvik, Hangöby och Hangö Norra.

Många lådor ogrupperade

Många lådor är fortfarande ogrupperade men Ahlfors säger att posten kommer som vanligt de kommande veckorna.

- Vi har en övergångstid. Ingen behöver vara rädd för att bli utan post de närmaste veckorna. Men gärna ser vi ju att folk lägger lådorna i grupper.

Under juli delas posten som vanligt, men efter det är läget oklart.

Postlådor på stubbar.
Bildtext En modell grovare postlådeställning där kreativiteten fått plats.
Bild: Yle/Tove Virta

- I början av augusti kommer det tredje kundmeddelandet till dem som inte flyttat sina lådor. Det är den sista uppmaningen som säger att nu bör detta göras, säger Börje Ahlfors.

Därefter avbryts utdelningen om ägaren inte gör något åt saken. Då får man hämta sin post hos ombudsposten.

Allt mellan en och sju lådor per grupp

Grupperna i Hangö består oftast av tre till fyra lådor. De största grupperna består av sju lådor. En del har endast två lådor och på vissa ställen består gruppen av endast en låda.

- Det beror på att sträckorna inte får överskrida 50 meter från lådgrupp till tomtgräns, säger Ahlfors.

Postlådor på en metallställning.
Bildtext Den här postlådegruppen är lätt flyttbar efter behov, ställningen har hjul baktill.
Bild: Yle/Tove Virta

Posten har försökt hålla sig ifrån 50-meters gränsen med god marginal.

- Vi har därför hellre valt att ha en enda låda på vissa ställen. De ensamma lådorna är ändå placerade så att man kan dela med bil.

Grannfejder påverkar lådorna

På flere ställen har invånarna valt att ha längre väg till postlådan än de varit tvungna till på grund av osämja med grannarna.

- Det har hänt sig på flera ställen att någon väljer att hellre gå tio meter längre än att få posten i samma lådgrupp som någon granne som man inte är på så god fot med, säger Börje Ahlfors.

För posten passar det här bra.

- Vi vill ju inte att invånarna ska bli i strid med varandra.

Aktiv pinnflytt

Det är inte bara den sista veckan som kontakterna mellan posten och Hangöborna varit livliga. Posten har flyttat en hel del pinnar från den ursprungliga placeringen då de första gången bankades ner i marken för att visa det ställe där postlådegruppen ska stå.

- Vi har fått goda tips och råd av invånare som upptäckt att det är en dålig plats vi valt, säger Ahlfors.

Orsakerna till varför pinnens plats varit olämplig är exempelvis för att att det finns bilparkeringar eller snöröjningsplatser på pinnens plats.

- Det är helt okej för oss att flytta pinnarna, det enda vi vill är att lådgrupperna ska vara så placerade så att vi kan dela med bil.

Posten bestämmer om lådgruppernas placering och höjden på inkastet. Men hur lådan ser ut eller om lådan till exempel ska vara låst eller inte avgör invånarna själva.

Alla parter har olika syn på saken

Det råder delade meningar om det är posten eller tidningshusen som kört igenom systemet med att också morgonposten ska delas i postlådegrupperna. Det har inte funnits förut.

Från tidningshuset Sanomas sida säger man att de anpassar sig efter postens önskemål men medger samtidigt att utdelningskostnaderna blir billigare då utdelningen sker i grupp. Samtidigt är tidningshusen i en mycket trängd ekonomiskt situation överlag.

Från Postens sida har man sagt att det är tidningshusen som dikterar villkoren i Hangö.

En som inte heller ser med blida ögon på de nya grupperingarna och informationsgången är Hangö stad. Staden undrar hur posten har läst lagen då det gäller placeringen av postlådor i staden.

Stadsstyrelsen i Hangö vill nu ha en utredning av Posten om hur man har bedömt postlagens krav på rimligt sätt och rimliga kostnader.

Hangö stad ställer också krav på Kommunikationsverket. Staden har också önskat få ge ett utlåtande om postlådornas placering.

- De vill ha tilläggstid och mer utredningar. Så här får de ju det, säger Börje Ahlfors.

Börje Ahlfors ansvarar för dagsutdelningen i Hangö.
Bildtext Börje Ahlfors från Posten ansvarar för dagsutdelningen i hangö.
Bild: Yle/Tove Virta

Agneta Spets på Hullvägen tror att många inte gjort något åt postlådorna innan invånarna får veta mer om vad staden tänker göra.

- Jag tror många väntar på hur det går med stadens besvär. Det är ju onödigt att lägga upp en ställning om den sedan ska bort.

Kontakterna mellan Hangö stad och Posten har inte upprätthållits på det lokala planet, utan har skötts högre upp i postens hierarki.

- Staden har inte haft direkt haft kontakt med mig, men det är fritt fram att komma och fråga och säga vad staden tycker. Det går säkert bra att samarbeta med staden. Om man vill ha några uppgifter så berättar vi gärna.

Pengar ger närmare låda

Några postbilar syns ännu inte längs de grupperade gatorna i Hangö.

- Cykelutdelningen fortsätter ännu en tid men så fort som möjligt övergår vi nog till bil.

Specialgrupperna med hushåll där alla är över 75 år gamla och där det bor rörelsehindrade behöver inte flytta lådorna.

- Det finns många sådana i Hangö, säger Ahlfors.

Posten har lagt ut pinnar där de vill att postlådorna ska placeras.
Bildtext Sådana här pinnar som visar var postlådegrupperna ska placeras finns det gott om runt om i hela Hangö fortfarande. Men den utanför Agneta Spets gård är borta.
Bild: Yle/Tove Virta

Om man betalar kan man också få posten till dörren som förut. Då gör man ett så kallat närpostlådeavtal.

Priset avgörs av hur långt det är mellan postlådegruppen och det ställe dit man vill ha sin post.

Morgontidningarna har en egen taxa och egen beräkningsgrund för priset och dagsposten har en annan.

- Rätt många har valt att betala, i synnerhet för morgontidningarna. Man tycker att räkningarna kan man gå långt efter, men inte morgontidningarna, säger Postens Börje Ahlfors.

Inom kort börjar planerandet av de nya utdelningsrutterna då utdelningsdistrikten görs om. Personalsituationen ses också över i höst.