Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Politiker fortfarande positiva till saluhall i östra Helsingfors

Bildtext En internationell saluhall skulle kunna lyckas till exempel i Östra centrum, anser Helsingforspolitiker.

En helt ny saluhall i östra Helsingfors är fortfarande en bra idé, enligt tre politiker från Helsingfors stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen förklarade fullmäktigemotionen gällande saluhallen slutbehandlad drygt ett år sedan.

Men än finns det hopp för motionen som De grönas Tuomas Rantanen lämnade in 2011. Hans motion om en etnisk och exotisk saluhall i östra delen av staden fick då stöd av 56 andra fullmäktigeledamöter.

Marcus Rantala
Bildtext Marcus Rantala (SFP) skulle gärna se en saluhall i Östra centrum, Nordsjö eller i Kvarnbäcken.

"Nischad saluhall skulle locka besökare från hela Helsingfors"

En av de som i dag ställer sig positiva till idén är SFP:s Marcus Rantala.

- Det skulle vara klokt om den skulle vara nischad så att den passar dit och kanske också blir intressant i ett bredare perspektiv, alltså att man skulle ta sig dit från andra delar i Helsingfors.

Enligt Rantala skulle man också kunna bygga saluhallen in i ett köpcenter eller i samband med något annat ställe där människorna annars också rör sig. Och det finns enligt honom flera goda alternativ gällande placeringen.

- Östra centrum växer och utvecklas hela tiden och Nordsjö är också ett gott alternativ. Dessutom kommer det ett stort Metropolia-campus till Kvarnbäcken som också kommer att expanderas stort.

"Måste vara lönsam"

Samtidigt säger Rantala att staden redan nu har svårt att få det att gå runt ekonomiskt med de tre saluhallar som finns. Alla tre subventioneras med skattemedel.

- Det måste noga utredas för det måste också finnas en viss ekonomisk bärkraft i den, säger han.

Sirpa Asko-Seljavaara
Bildtext Sirpa Asko-Seljavaara (Saml) tycker att saluhallen skulle kunna placeras i Norsjö. Bilden är tagen i samband med tv-programmet Tredje Statsmakten.

"Invånare med invandrarbakgrund gillar saluhallar"

Samlingspartiets Sirpa Asko-Seljavaara gillar också idén om en fjärde saluhall.

- Men den borde byggas någonstans där det finns mycket människor. Därför skulle Nordsjö vara ett bra alternativ, säger hon.

Asko-Seljavaara tror också att det finns ett stort kundunderlag i Nordsjö.

- Där finns till exempel mycket invånare med invandrarbakgrund och jag har märkt att de ofta besöker saluhallen i Hagnäs.

Hon skulle också gärna se ett torg i samband med saluhallen.

Otso Kivekäs cyklade till radiohuset i Böle
Bildtext Enligt Otso Kivekäs (Gröna) skulle man kunna utreda huruvida det skulle vara lönsamt att bygga en saluhall i Östra centrum eller i Hertonäs.

"Potential för internationellt inriktad saluhall"

Den tredje fullmäktigeledamoten som Yle Huvudstadsregionen har pratat med är De grönas Otso Kivekäs.

Också han tycker om idén att bygga en ny saluhall till östra Helsingfors.

- Det är en bra idé. Där finns potential att lyckas med en mera internationellt inriktad saluhall, säger han.

Kivekäs tycker att saluhallen skulle kunna byggas i Östra centrum eller i Hertonäs. Men också han påminner om att det krävs en noggrann utredning gällande lönsamheten.

- Finansieringen är alltid problematisk. Den måste kunna byggas för en sådan summa att hyrorna inte blir allt för höga. Men idén är bra så det borde ännu utredas.

Två omgångar i stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen har behandlat Rantanens motion i två omgångar. I den andra omgången skulle styrelsen utreda specifika placeringsalternativ, bland annat Revalsplanen i Östra centrum.

Fastighetsnämnden gav grönt ljus för en utredning, men stadsplaneringsnämnden sa nej. Efter det ansåg stadsstyrelsen att motionen var slutbehandlad.

Idén om en saluhall i Östra centrum väcktes till liv igen under en intervju med partitorgets vd Timo Taulavuori i Morgonöppet i måndags.