Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Manliga friluftslekar: järnstångar & trädstammar

Från 2015
Uppdaterad 26.07.2015 22:29.
Manliga friluftslekar - Spela upp på Arenan

Att lyfta upp en järnstång från ena ändan så att den ligger vågrätt i luften är inte det lättaste. Att ligga raklång på marken och dra sig uppför en trädstam till stående ställning, med kroppen raklång hela tiden, är inte heller lätt. Det här, och mera, i dagens upplaga av manliga friluftslekar.

En man lyfter ett järnspett vågrätt. Bilden är tagen 1930 i Bromarf.
Bild: Maximilian Stejskal 1930, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Lyfta järnstång

Man tog tag om en järnstång i ena ändan, med händerna bredvid varandra, samt skulle lyfta upp järnstången och vrida den till vertikalt läge uppåt. Lyfta järnstång gjordes också med händerna i kors, dvs. handlovarna korsade varandra, så att vänstra handen var på högra sidan om den högra. Annars allt lika.

Ibland fattar man tag i ändan av stången med handflatan uppåt. Högra handen stickes under vänstra armen, handen vändes med flatan nedåt och griper tag om stången bredvid vänstra handen. Järnstången skall nu lyftas från marken och vridas i lodrätt läge och tillbaka. Stundom lägges järnspettet att vila på tumnageln. Det gäller då att lyfta järnspettet upp i vågrätt läge.

En man lutar mot en trädstam och sträcker ut sig vilande på sina tår. Bilden är tagen 1930 i Bromarf.
Bild: Maximilian Stejskal 1930, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Dra sig uppför en trädstam

Man låg på mage med armarna upplyftna, så att fingrarna grepo tag om trädstammen. Sedan skulle man med rak kropp och raka armar förflytta händerna uppför stammen tills man kom upp i stående ställning. Fötterna kommo efterhand allt närmare trädstammen.

En man håller sig vågrät i luften genom att hålla fast i ett träd. Bilden är tagen 1930 i Bromarf.
Bild: Maximilian Stejskal 1930, med tillstånd av Svenska litteratursällskapet/Folkkultursarkivet

Sträcka ut sig från en trädstam

En person sträckte sig ut från en trädstam sålunda att ena armen var rakt nedåtsträckt, den andra böjd. Trädstammen låg mellan bröstets sida och den böjda armens överarm. Tummarna voro nedåtriktade. Kroppen skulle vara så vågrät som möjligt.

Ur Maximilian Stejskals doktorsavhandling "Folklig idrott" från 1954.

Manliga friluftslekar