Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

”Alla vägar är mer eller mindre dåliga”

Uppdaterad 24.07.2015 09:01.
De djupaste sprickorna är 4 centimeter.
Bildtext På Bjurbölevägen är sprickorna nästan 4 centimeter djupa.

Ingenting har hänt på de vägar som för ett år sedan var i ett eländigt skick. De som ofta kör längs med Bjurbölevägen i Borgå och Hindersbyvägen i Lappträsk har vant sig. Man nöjer sig med att det är så eländigt som det är, säger Thomas Antas.

Intet nytt på Hindersbyvägen i Lappträsk förutom ännu fler gropar, kan Thomas Antas konstatera. Utanför infarten till hans hus är vägen full av sprickor och bucklor som medför vissa svårigheter då man kör traktor.

– Den ser ju inte stor ut men här är en jävla grop. Om man kör med traktor så måste man nästan stanna upp. Med personbil går det lite bättre.

Antas pekar upp mot backen mot byns centrum. Där finns ännu fler sprickor och gropar i vägen.

Thomas Antas.
Bildtext Man måste vara försiktig om man kör traktor här.

När man kör längs med Hindersbyvägen i Lappträsk är det ibland svårt att låta bli att skallra tänder. Lyckligtvis är trafiken inte särskilt livlig. Annars är det lätt hänt att man inte hinner väja för en mötande bil i kurvorna.

Fastän vägen har varit i dåligt skick länge har inte mycket hänt.

– Någon spade asfalt i groparna ibland, säger Antas.

Alla vägar blir sämre så småningom om man inte gör någonting. På vägen mellan Lovisa och Lappträsk fyllde man i de stora sprickorna på mitten av vägen och sänkte hastighetsbegränsningen, berättar Antas.

– Men många vägar här runtomkring är lika dåliga som de har varit och blir sämre hela tiden.

Vägen som går genom Hindersby har stora gropar och i värsta fall kan man spräcka hjulet på bilen.

Hindersbyvägen.
Bildtext Hindersbyvägen är full av sprickor.

– Det är riktigt stora gropar. Det ser ut som i Ryssland ungefär.

Inga pengar

Thomas Antas säger att man borde lägga ny yta på hela vägen. Grunden är dålig. Det kan sticka upp stubbar här och där så egentligen borde man göra om allting från början. Men det finns inte pengar för det.

– Vi som bor här blir småningom vana. Man tappar tron på att någon någonsin gör något. Så nöjer man sig med att det är så eländigt som det är.

Lyckligtvis har inga större olyckor skett på grund av de usla vägarna. Ett par lastbilar har ändå vält i kurvorna på Lovisavägen.

– Folk undviker att cykla eller promenera längs med vissa vägar. Det minskar ju risken för olyckor på vägen om ingen rör sig där men det är kanske inte meningen.

Sikten är dålig på många vägar och växtligheten tvingar en att köra ganska långt in på vägen. Vägen är krokig från början och smalnar ytterligare på grund av växtligheten.

Sedan måste man väja för gropar och sprickor i vägen och då blir det farligt.

Lovisavägen i Lappträsk.
Bildtext Lovisavägen i Lappträsk har en del stora gropar.

Det är inte bara Hindersbyvägen och Lovisavägen i Lappträsk som är i behov av en förbättring.

– Man kan säga att alla vägar är mer eller mindre dåliga.

Statens väg som går genom kommunens centrum är inte heller bra. De bästa vägarna är i tillfredsställande skick, säger Antas.

3-4 centimeter

Den livligt trafikerade Bjurbölevägen i Borgå lämnar också mycket att önska. Pamela Westerlund från Vessö kör så gott som dagligen längs med vägen.

– Vägen håller på att bli sämre hela tiden. Man har märkt stora skillnader från år till år. Man reparerar inte skador på samma sätt som förut,

Tidigare lade man ny asfalt men nu nöjer man sig med några ”lapptäcken” på de värsta ställena, berättar hon.

Pamela Westerlund halar upp sitt måttband och mäter några av de mest påfallande groparna och sprickorna. De är 3-4 centimeter djupa. Varje vinter äter sig sprickorna i vägen större och större.

Pamela Westerlund.
Bildtext Bilarna försöker undvika groparna på vägen, och kör utanför vägrenen.

Vid vägrenen kan man se hur en del bilar väljer att köra utanför själva vägen för att undvika groparna. I mitten av vägen går en flera centimeter djup fåra som de flesta bilister också väljer att undvika. Då kör de i stället på fel körfält.

– Det blir ganska farliga situationer när bilar försöker hitta bättre körvägar för att inte köra i groparna och det samtidigt råkar komma en cyklist eller joggare.

"Folk har blivit avtrubbade"

Vägarna är överlag sämre i skärgården, säger Pamela Westerlund. Om man åker vidare från Bjurböle mot Seitlax finns det riktigt stora gropar.

– Övervakningen av vägarna inte är så bra som den borde vara.

Under det senaste året har inga vidare förbättringar gjorts på Bjurbölevägen. Däremot har man täppt till de största groparna på Vålaxvägen denna sommar.

– Det kom ett beslut om att ytbeläggningen på vägarna inte ska förnyas. Och så var det lite skriverier om att folk kan köra lite långsammare i stället.

Pamela Westerlund tycker att man kanske borde fundera på att asfaltera vägen på nytt eftersom lappningarna inte håller i längden. Visst går det att köra på vägen som den är nu, men någongång måste gränsen komma emot.

Och ska det behöva ske en olycka innan någonting gör?

– Jag tror att folk har blivit så avtrubbade här att man inte längre orkar befatta sig med de här groparna som hela tiden växer. Man bara kör här. Och det är synd, säger Westerlund.