Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ingen mer skola i Kolnebacken i Malax

Från 2015
Uppdaterad 17.07.2015 15:51.
Emma Lill-Their, rektor vid Kolinan koulu.
Bildtext Emma Lill-Their, rektor vid Kolinan koulu.
Bild: Yle/Anna Ruda

Mitt i sommarlovet fick eleverna och lärarna i den finska skolan i Kolnebacken, Kolinan koulu, i Malax veta att deras skola inte ska finnas kvar i byn i höst.

Kolinan koulu ska flytta till bibliotekets gamla utrymmen vid Övermalax skola. Den gamla delen av skolbyggnaden är fuktskadad men rektorn Emma Lill-Their hade hoppats på att kunna flytta till baracker på skolgården eller att hålla undervisningen bara i den nyare delen av skolan så länge den gamla delen renoveras.

- Det var verkligen ett oväntat beslut, säger Lill-Their.

Den gamla delen av Kolinan koulu är byggd 1930 och där har man hittat mögelsporer. Den nya delen av skolan blev färdig 1987.

- Här i den nya delen är luften bra och jag ser ingen orsak till varför vi inte skulle ha kunnat fungera här i den här delen under ett läsår medan man renoverar den gamla delen.

Framtiden osäker

Ett år har Kolinan koulus elever och lärare blivit lovade att få vara i utrymmena vid Övermalax skola. De som börjar i förskolan i höst och i skolan hösten 2016 är så många att Övermalax skola kommer att behöva mer utrymmen.

- Det skulle ingjuta lugn och framtidstro i både personal och föräldrar om vi skulle veta att vi får komma tillbaka hit efter ett år. Men nu är vår framtid som ett frågetecken när vi inte vet var vi ska vara nästa höst.

Historiskt har byn Kolnebacken varit finskspråkig och Kolinan koulu är den enda finskspråkiga skolan i kommunen. Nu är Lill-Their oroad över hur de finskspråkiga barnen ska klarar sig som en del i Övermalax skola.

Emma lill-Their, rektor vid Kolinan koulu.
Bild: Yle/Anna Ruda

- Förutsättningarna för Kolinan koulus elever skulle vara bättre om de skulle vara ungefär lika många som eleverna i Övermalax skola. Jag förstår att eleverna och deras föräldrar är upprörda.

Liten byskola

Förra läsåret hade skolan 21 elever och tre lärare. Till nästa läsår har 15 elever anmälts och en arbetsgrupp som utreder skolans framtid ska vara klar den sista september.

- Jag förstår att man måste se över utrymmena om en skola har få elever. Men jag och föräldrarna hade hoppats att vi skulle ha fått en "nådetid" på till exempel fem år.

Beslutet tog kommunstyrelsen på sitt möte.

Kolinan koulu flyttar till nya utrymmen

3:14

Kolinan koulu blir tvungen att flytta

1:11