Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland godkänner inte Fennovoimas kroatiska kompanjon

Från 2015
Uppdaterad 17.07.2015 09:15.
Fennovoimas och Migrits logor på varandra.

Fennovoimas kroatiska delägare Migrit Solarna Energija uppfyller inte de krav på inhemskt ägarskap som regeringen har slagit fast. Det meddelade arbets- och näringsministeriet på torsdagen.

Arbets- och näringsministeriet kom med sitt utlåtande efter att ha studerat den kompletterande utredning som Fennovoima lämnade in den 6 juli.

Den 30 juni hade Fennovoima presenterat en första utredning om innehavet, något som krävdes för ansökan om att bygga en atomreaktor i Pyhäjoki. I denna utredning uppgavs att kroatiska Migrit Solarna Energija var aktieägare i Voimaosakeyhtiö SF, som är Fennovoimas huvudägare. Migrit skulle därmed indirekt vara ägare till nästan nio procent av Fennovoima.

Enligt kompletteringen av statsrådets principbeslut om Fennovoima från december 2014 borde minst 60 procent av det faktiska innehavet i Migrit finnas hos "inhemska aktörer". Det betyder ägare inom EU- eller EFTA-länder. Den 1 juli anhöll ministeriet Fennovoima om en tilläggsutredning i ämnet.

"I själva verket ryska finansiärer"

Ministeriet konstaterar nu att det "inte i tillräcklig grad" kan bekräftas att bestämmanderätten i Migrit "verkligen innehas av aktörer som har sin bostadsort eller hemvist inom EU eller EFTA-området."

- Vi har inte kunnat förvissa oss om att bolaget Migrit uppfyller kraven. Utredningen visar att det kroatiska bolaget i själva verket har ryska finansiärer, säger näringsminister Olli Rehn (C).

Rehn kommenterar inte närmare vilka de ryska finansiärerna är.

För Fennovoima innebär ministeriets beslut att den inhemska ägargraden sjunker till knappt 55 procent.

Ministeriet uppger ändå att det här inte innebär att kärnkraftsprojektet läggs på is. Nu ska ärendet överföras till näringsministern för övervägande. Härnäst måste beslut fattas om projektet fortfarande är "förenligt med samhällets helhetsintresse".

Arbets- och näringsministeriet har konsulterat justitiekanslersämbetet. Enligt tolkningen är processen kring ansökan om bygglov för kärnkraftverk öppen till dess att ärendet föreläggs statsrådet för behandling.