Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rehn: Migrits spår leder till Ryssland

Från 2015
Uppdaterad 16.07.2015 19:41.
Olli Rehn.
Bildtext Närinsgsminister Olli Rehn.

Arbets- och näringsministeriet meddelade tidigare i dag att Fennovoimas kroatiska delägare Migrit Solarna Energija inte uppfyller de krav på inhemskt ägarskap som regeringen har slagit fast. Fennovoima har nu tre veckor på sig att hitta en kompanjon som uppfyller kraven.

Enligt ministeriets utredningar har man inte fått klarhet i att bestämmanderätten i Migrit verkligen tillhör aktörer vars hemort finns i EU- eller EFTA-länder, säger näringsminister Olli Rehn (C).

- Bolaget hade en stark finansieringskomponent från Ryssland, säger Rehn.

Ministeriet ville inte ta ställning till huruvida ryska energibolaget Rosatom, som också är delägare i Fennovoima, finns i bakgrunden.

Enligt riksdagens principbeslut ska det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki ha en inhemsk delägarandel på minst 60 procent. Till inhemskt ägande räknas också EU- eller EFTA-länder.

Ny partner behövs inom tre veckor

Tidigare under torsdagen informerade arbets- och näringsministeriet att Fennovoimas nya kroatiska delägare Migrit Solarna Energija inte fyller regeringens krav på inhemskt ägande.

Enligt ministeriet kommer inte faktumet att den inhemska ägarandelen faller under miniminivån att fälla hela kärnkraftsprojektet.

Rehn har tidigare konstaterat att dörren ännu står öppen för andra inhemska ägare, så länge som den inhemska delägarandelen granskas av ministeriet.

Arbets- och näringsministeriet har också konsulterat justitiekanslersämbetet, och enligt ämbetets tolkning är processen med ansökandet om bygglov i gång tills ärendet går till statsrådets behandling.

Enligt Rehn behandlar regeringen ärendet den 6 augusti - det ger Fennovoima tre veckor tid att hitta en investerare som uppfyller kraven på inhemskt ägande.

- Om det under den här tiden kommer nya, relevanta och hängivna inhemska delägare, så som till exempel Fortum, så överlägger vi ärendet på ett sätt som gynnar hela samhället. Det handlar långt om ifall det rör på sig i vattenkraftsaffären i Ryssland mellan Gazprom och Fortum, säger Rehn.

Sipilä: Beslutet mycket tydligt

Statsminister Juha Sipilä (C) säger att arbets- och näringsministeriets beslut om Fennovoimas kroatiska delägare är "mycket tydligt".

Sipilä konstaterar att kravet på en inhemsk ägarandel är en klar del av riksdagens beslut och att kravet måste uppfyllas.

Enligt Sipilä tar näringsminister Olli Rehn ärendet till statsrådets nästa behandling. Det är alltså tidigast den sjätte augusti.

- Om kraven inte uppfylls då, så kan inget positivt beslut fattas, säger Sipilä.