Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kylpåsar kan fortfarande bli sprängämne

Från 2015
Kylpåse som innehåller ammoniumnitrat.
Bildtext Kylpåse som innehåller ammoniumnitrat.

Kylkompresser som används för idrottsskador kan fortfarande innehålla för mycket ammoniumnitrat. Trots att ett förbud att sälja rent ammoniumnitrat till privatpersoner trädde i kraft för nästan tio år sedan innehåller kylkompresser på marknaden ibland fortfarande höga halter av ämnet.

Försäljning av produkter med en hög ammoniumnitrathalt förbjöds enligt ett EU-direktiv år 2007 för att man ville minska möjligheterna att få tag på ämnen som kan användas i hemmagjorda bomber. Kvävehalten i ammoniumnitratet får inte överstiga 16 procent.

Trots det har man i laboratorietest i Sverige hittat rent ammoniumnitrat i kylpåsar för engångsbruk, alltså kylomslag som blir kalla då man bryter dem itu. Det oroar Henric Östmark, sprängämnesexpert vid Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige.

- Avsikten med det jättearbete som gjordes av EU-komissionen var att försöka minska möjligheten att komma över ämnen som man kan göra bomber av. Att man på det här uppenbara sättet bryter mot lagen är inte alls bra, säger Östmark.

Vanligt i hemmagjorda sprängladdningar

Ammoniumnitrat är vanligt i hemmagjorda bomber, bland annat Anders Behring Breivik använde ammoniumnitrat från konstgödsel för att bygga sprängladdningen som sprängde regeringsbyggnaden i Oslo år 2011. Självmordsbombaren i Stockholm i december 2010 hade byggt en bomb av ammoniumnitrat från just kylpåsar.

- Ammoniumnitrat i ren form är en av komponenterna i civilt sprängämne, så blandar man med rätt annan komponent så är det i princip samma sprängkraft som i civilt sprängämne, säger Östmark.

Tukes har inte hittat rent ammoniumnitrat

Efter en titt på den finländska marknaden så finns det ett tjugotal olika kylomslag för engångsbruk och åtminstone en femtedel av dem innehåller ammoniumnitrat i någon form.

Ammoniumnitrat används också tillsammans med kalk för att göra halten lägre. I många av produkterna har ämnet ersatts med karbamid eller urea, som har samma kyleffekt då de reagerar med vatten.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes genomförde i våras en granskning gällande just kylpåsar. Några fick dras bort från marknaden på grund av olagligt höga halter men det var inte frågan om rent ammoniumnitrat säger Marilla Lahtinen, som är gruppchef vid Tukes.

- Rent ammoniumnitrat har vi inte längre stött på, de produkterna borde nog redan ha försvunnit från marknaden, säger Lahtinen.

Marilla Lahtinen tycker inte att fynden i Sverige är särskilt oroväckande, trots att hon menar att begränsningen har goda skäl.

- Därför övervakar vi den och det är bra att svenskarna också gör det. Men i sista hand ligger ansvaret hos tillverkaren eller importören. Oftast beror det på okunskap gällande lagstiftningen om de inte följer bestämmelserna, säger Lahtinen.

Diskussion om artikeln