Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Posten går på förlust - allt färre brev skickas

Från 2015
Postlåda
Bildtext 1:a klassens brev skickas allt mer sällan.
Bild: Yle/Anna Ruda

Posten har det tungt, bland annat på grund av att allt färre brev skickas. Koncernen gick back med nästan sju miljoner euro under årets andra kvartal.

I fjol gjorde Posten en vinst på 2,9 miljoner euro under det andra kvartalet, men i år blev det en förlust på 6,8 miljoner om man inte räknar med extra nettointäkter. Till dem hör försäljningen av postcentralerna i Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Omsättningen minskade samtidigt med 12 procent till 406,3 miljoner euro under det andra kvartalet.

Postvolymerna har som väntat fortsatt att minska i år, skriver Posten i sin delårsrapport. Allt färre brev skickas och distributionen av dagstidningar och tidskrifter minskar.

Färre anställningar

Att kommunikationen allt oftare sker via internet har minskat på antalet skickade brev, speciellt 1:a klassens brev, berättar Postens vd Heikki Malinen.

Även anställningarna på Posten har minskat. Antalet anställda var ännu i början av fjolåret 25 311 personer, medan antalet anställda nu är under 22 700.

Också inom logistikbranschen är läget svårt, både i Finland och i Ryssland. Posten eftersträvar nu efter att spara in 75 miljoner euro genom olika effektiviseringsåtgärder.