Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Olaglig nämnd i Jakobstad blir ett fall för domstol

Från 2015
Uppdaterad 20.07.2015 11:03.
Svarta och vita soppåsar vid Ekorosk i Jakobstad
Bildtext Svarta och vita soppåsar vid Ekorosk i Jakobstad.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Bror Hagström i Jakobstad besvärar sig mot beslut i Österbottens avfallsnämnd till Vasa förvaltningsdomstol. Han anser att nämnden har en olaglig sammansättning.

Enligt föredragningen i Österbottens avfallsnämnd på mötet den 19 maj skulle en övergång till ett tvåkärlssystem för insamlingen av hushållsavfall inom Ekorosk området ske den 1.4 2016 och med en övergångstid på sex månader. Beredningens förslag röstades ner med rösterna 6-5 i avfallsnämnden.

Ekorosks nuvarande anläggning för sortering av hushållssoporna måste förnyas och planerna på ett tvåkärlssystem vid fastigheterna har förts fram som huvudalternativ av Ekorosk och ansvariga tjänstemän vid Österbottens avfallsnämnd.

Bror Hagström besvärar sig mot beslutet

Bror Hagström är pensionerad biträdande stadsdirektör i Jakobstad och han lämnade in sitt besvär till Vasa förvaltningsdomstol den 25.6 2015 . Besväret gäller inte enbart själva beslutet i Österbottens avfallsnämnd den 19 maj utan också nämndens sammansättning och en enskild medlems agerande i nämnden.

Bror Hagström i Jakobstad besvärade sig mot Österbottens avfallsnämnds beslut
Bildtext Bror Hagström
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Hagström anser att nämnden har en olaglig sammansättning, eftersom den inte fyller jämställdhetslagens krav gällande manlig och kvinnlig representation.

Jakobstad har två representanter i avfallsnämnden och den socialdemokratiska gruppen har dessutom enligt Hagström gjort ett lagvidrigt avtal sinsemellan när den egna representanten utsetts. Ulla Hellén (SDP) utsågs till ordinarie ledamot med Pentti Hautala (SDP) som ersättare. Enligt avtalet skulle Hautala delta i mötena, inte Hellén.

- Lagen bygger samhället och skall vi ha ett samhälle skall vi ha en lag. Då tycker jag att lagen må kallas helig och den skall hållas, säger Bror Hagström.

Det tredje faktorn som Bror Hagström åberopar i sitt besvär gäller påstått jäv. Nämndmedlemmen Kauko Kivilehto (saml) från Karleby är enligt Hagström jävig att delta i beslut som gäller avfallstransporter och anordnandet av dem.

Kivilehto är en tidigare anställd hos en avfallstransportör, Lassila & Tikanoja. I dagens läge har han en egen konsultfirma i branschen, Avection Ky.

Kivilehtos företag var en aktiv part i en kundundersökning som utfördes på uppdrag av transportföretag i avfallsbranschen. Undersökningen gjordes med hjälp av studerande vid yrkeshögskolan Centria och den utgjorde en del av beslutsunderlaget i avfallsnämnden.

- Jag är inte jävig, det är absolut säkert, säger Kauko Kivilehto.

Österbottens avfallsnämnd har en olaglig sammansättning

Frågan om avfallsnämndens sammansättning har tidigare lyfts fram. Nämnden har bara tre kvinnliga medlemmar av totalt tolv och fyller därmed inte kraven på fördelningen mellan män och kvinnor.

Stadsjuristen i Jakobstad, Anne Ekstrand, har tidigare sagt att nämndens sammansättning är olaglig men att de beslut som fattas det oaktat är lagliga. Den frågan vill nu alltså Bror Hagström skall prövas i Vasa förvaltningsdomstol.

Antalet kvinnor är dessutom lägre i praktiken eftersom socialdemokraternas Ulla Hellén aldrig tänkt delta i mötena. I stället är det hennes ersättare Pentti Hautala som tar hennes plats.

- Det är ingen överenskommelse mellan Hautala och mig, det är en överenskommelse i socdem gruppen, säger Ulla Hellén. Det är en plats vikt för en kvinna men vi ville gärna ha en plats åt Hautala så därför går han på mötena.

- Jag tycker det här är ett ganska vidrigt sätt att tillämpa lagen och bygga samhället på sådana funderingar, säger Bror Hagström. Är man ordinarie så är man, är man ersättare så är man ersättare.

Socialdemokraterna i Jakobstad avgjorde omröstningen

Pentti Hautala hade en direkt avgörande roll när Österbottens avfallsnämnd förkastade förslaget om tvåkärlssystem. Stadsstyrelsen i Jakobstad hade gett instruktioner åt sina representanter i nämnden att rösta för ett tvåkärlssystem. Ulla Hellén (SDP) som medlem i stadsstyrelsen i Jakobstad var av samma åsikt.

Ulla Hellén kontrollerade aldrig i förväg vilken åsikt hennes ersättare hade i den här frågan och Pentti Hautala som den ene av Jakobstads representanter röstade tvärtemot Helléns och stadsstyrelsens åsikt.

Ekorosks vd, Olli Ahllund
Bildtext Olli Ahllund
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Vad sker i Ekorosk nu?

Ekorosks anläggningar för sophanteringen börjar småningom komma till vägs ände och måste förnyas. Utredningarna pågår som bäst, men osäkerheten har ökat eftersom det system man planerat att införa röstades ner i avfallsnämnden.

- Rent praktiskt fortsätter vi att utreda investeringarna som vi har på gång men naturligtvis måste vi invänta beslutet från förvaltningsdomstolen, säger Ekorosks vd, Olli Ahllund.

Besvärsställaren Bror Hagström kommer att föra ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen ifall han förlorar i Vasa förvaltningsdomstol.

Österbottens avfallsnämnd blir fråga för domstol - Spela upp på Arenan