Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fler ska få plats i Bromarv hamn

Från 2015
Uppdaterad 21.07.2015 15:40.
Bromarv skärgårdshamn.
Bildtext Det finns 25 båtplatser i Broomarv gästhamn.
Bild: Yle/Christopher Marins

Hamnen i Bromarv står inför stora förändringar. Både båtar och bilar ska få mera plats så att alla tryggt ryms med på sommarens evenemang.

I dag finns det ett tjugotal båtar i småbåtshamnen i Bromarv. De flesta som lägger till i hamnen är turister från de intilliggande holmarna medan övernattande båtgäster är mera ovanliga.

Henry Blomqvist i Bromarv hamn.
Bildtext Henry Blomqvist
Bild: Yle/Christopher Marins

- De flesta kommer hit och handlar främst på sommartorget men också i butiken som finns i byn, säger Bromarvbon Henry Blomqvist. På torgdagarna är det mycket folk här och det kan vara upp till hundra båtar som lägger till vid kajen under dagens lopp.

Många förändringar i hamnen

Blomqvist hoppas att båtplatsernas antal kunde öka till 50 eller 60, så att de skulle räcka till åt alla som besöker hamnen under sommarens evenemang.

Bromarv skärgårdshamn.
Bildtext Torget fylls med mänskor på torgdagarna.
Bild: Yle/Christopher Marins

Det finns en hel del planer för att förbättra hamnen i Bromarv och Henry Blomqvist sitter med i den arbetsgrupp som arbetar med de här planerna.

- Det kommer att bli längre kajkanter och byggas två till tre bryggor till, berättar han. Och så kommer det att byggas en liten fiskehamn och torget ska få beläggning.

- Myndigheterna har påtalat flera gånger att ytan måste få beläggning eftersom här säljs mat. Nu måste vi salta hela tiden för att det inte ska damma.

Folk parkerar hur som helst

En av de saker som har debatterats flitigt i Bromarv är det dåliga utbudet på parkeringsplatser. Om allt går enligt planerna kommer också den saken att förbättras. Meningen är att 50 till 60 parkeringsplatser ska byggas nedanför Vättlaxvägen mellan kyrkan och hamnen.

Parkeringsplatsen vid Bromarv hamn planeras nedanom Vättlaxvägen.
Bildtext Parkeringsplatsen blir nedanom Vättlaxvägen.
Bild: Yle/Christopher Marins

- Parkeringsplatser behövs eftersom det är så trångt när det är torgdagar, säger Blomqvist. Folk parkerar lite hur som helst och brandkåren har varit rent ut sagt förbaskad eftersom brandmännen kan ha svårt att komma ut ur brandstationen med sina bilar, säger Blomqvist.

Positiv inställning

Det är byarådet som ursprungligen har tagit kontakt med Raseborgs stad för att få igång en förbättring av området.

- Samarbetet med staden har varit bra och kontakterna med tekniska nämnden har varit väldigt givande. Staden har anslagit pengar för planeringen och det har blivit klart att Destia ska planera området, säger Henry Blomqvist.

Enligt honom är Bromarvborna överlag positivt inställda till planerna.

- Jag har inte hört några invändningar och jag skulle säga att det är mycket efterlängtat att hamnen förnyas. Det har talats om en förnyelse i över åtta år eftersom efterfrågan på platser är såpass stor.

Plats för flera fiskare

För tillfället finns det inte en enda fiskehamn i Raseborg. Henry Blomqvist hoppas nu att fiskarna i framtiden kan ta i land i hamnen i Bromarv.

Hamnkontoret i Bromarv.
Bildtext Fiskehamnen planeras bakom hamnkontoret.
Bild: Yle/Christopher Marins

- Dessutom är det är näst intill omöjligt för fiskarna att köpa en brygga där de kan ta i land eftersom strandtomterna är så dyra i Bromarv, fortsätter han. Därför skulle det vara bra om vi kan erbjuda en plats åt fiskare som sysslar med småskaligt fiske.

En miljon euro behövs

Nu gäller det att hitta pengar till hamnprojektet så att det kan förverkligas.

- Vi försöker hitta finansiärer. Vi vet ju att Raseborg inte är en rik stad, säger Henry Blomqvist. Totalt behöver vi lite på en miljon euro.

Han hoppas att projektet är färdigt om mellan tre till fem år.

- Vi försöker göra det bra i stället för snabbt. Långsam, långsamt får det gå så det inte blir pannkaka.

Radio Vega Västnyland

10:17