Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Forskning: Demenssjukdomar förvärras snabbare hos kvinnor

Från 2015
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.
Äldre kvinna.
Bild: Sini Salmirinne / Yle

Demenssjukdomar hos äldre kvinnor förvärras nästan dubbelt så snabbt som de jämngamla männens, enligt amerikansk forskning.

Nästan två tredjedelar av de som lider av Alzheimers sjukdom i USA är kvinnor. En sjättedel av de nu 65-åriga friska kvinnorna i landet kommer att insjukna i alzheimer under sitt liv. För männens del är samma siffra 1 av 11.

Tidigare trodde man att skillnaden beror på kvinnornas längre levnadstid i allmänhet, men forskarna är allt mer av den åsikten att det också finns andra orsaker. Det här visar flera undersökningar, som på tisdagen presenterades vid Alzheimer-förbundets internationella konferens i Washington.

I en undersökning vid Duke universitet jämfördes nästan 400 kvinnor och män, som hade lindriga minnessvårigheter. De var inte så allvarliga att de skulle ha hotat det dagliga livet, men utgjorde en Alzheimerrisk.

Testpersonerna följdes under minst fyra års tid och man upptäckte att männens minne och slutledningsförmåga försvagades med en punkt per år, medan den motsvarande siffran för kvinnorna var två punkter. Skillnaden har inte kunnat förklaras med ålder, utbildning eller ens genetiska orsaker.

Undersökningen har ändå inte pågått tillräckligt länge och samplet är inte tillräckligt stort för att man ska kunna bevisa att kvinnor löper en högre risk också för fullskalig demens.

Operation och anestesi belastar hjärnan

Vid en undersökning som gjorts vid universitetet i Kalifornien undersökte man ansamlingen av proteinet beta-amyloid i hjärnan. Beta-amyloid har koppling till Alzheimers sjukdom.

I testgruppen på 1 000 personer fanns män och kvinnor, friska, personer som löpte risk för att insjukna och också sådana som redan insjuknat.

- Sammantaget hade kvinnorna mer beta-amyloid i hjärnan än männen. Också bland dem som hade ett normalt minne, säger forskaren Michael Weiner.

Inte heller i den undersökningen hittade man en orsak. Det man ändå kom fram till var att riskgenen inte låg bakom.

Forskare i Oregon undersökte i sin tur om operationer som kräver anestesi inverkar på de intellektuella förmågorna. I undersökningen som sträckte sig över sju år, år upptäckte man att testpersonernas minne försvagades och att hjärnan krympte efter operationen. Skillnaden var klart större hos kvinnor än män.

Anestesin är inte den enda boven, utan forskarna kom fram till att operationen i sig kan göra att molekyler som orsakar infektioner tar sig in i hjärnan, vilket kan påverka minnet.

Anniina Wallius / Linn Karlsson