Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Olagligt lång väntetid för svenska utlåtanden på ÅUCS

Från 2015
Uppdaterad 15.12.2015 11:06.
ÅUCS
Bildtext Åbo universitetssjukhus dras med halvårslånga köer när det gäller att få patientutlåtanden översatta till svenska.
Bild: Yle/ Nora Engström

Det kan ta upp till ett halvår att få patientutlåtanden översatta till svenska på Åbo universitetssjukhus, och det strider mot patienternas lagliga rättigheter. Resursbristen har fått två översättare att säga upp sig på grund av för stor arbetsbörda.

Tack vare målmedvetet attitydarbete har avdelningarna vid Åbo universitetssjukhus (ÅUCS) blivit allt månare om att beställa översättningar av patientutlåtanden åt svenskspråkiga patienter.

Det har lett till att översättarnas arbetsbörda har än fördubblats under de fem senaste åren, utan att mängden översättare skulle ha ökat.

– Det tar flera månader att få utlåtanden översatta till svenska, och det gäller hela sjukhuset så vitt jag vet, säger Heidi Jalonen som är avdelningssekreterare på ögonpolikliniken.

Halvårslånga köer

Andra avdelningar rapporterar också om kötider på upp till ett halvår, men få vill uttala sig om saken offentligt. Flera säger att de försökt påtala problemet, men utan resultat.

På Regionförvaltningsverket säger jurist Jaska Siikavirta att det enligt lag inte får ta längre än 2-4 veckor att få ett patientutlåtande översatt till svenska, och att situationen på ÅUCS definitivt måste ses över.

Tar inte ställning

Nyligen har två av sjukhusets tre svenska översättare sagt upp sig på grund av den orimliga arbetsbördan, men deras enhetschef Anja Kylävalli vill inte ta ställning till resursmängden i det här skedet.

– Resurserna är snäva, men jag har inte lett den här avdelningen tillräckligt länge för att kunna ta ställning till hur det löper när alla är på plats och är rutinerade, säger Kylävalli, som leder enheten för Experttjänster vid ÅUCS,

Kylävalli säger att översättarna som slutat givetvis kommer att ersättas, men några större tilläggsresurser är inte på kommande så vitt hon vet.

– Vi har köpt in extern hjälp vid behov med jämna mellanrum, och kommer säkert att fortsätt med det i mån av möjlighet, säger Kylävalli.

Men är det inte ett problem att översättningarna nu tar olagligt länge?

– Jo, men jag kan inte uttala mig närmare om saken.

Svenskspråkiga lider

Heidi Jalonen på ögonpolikliniken har inte tagit emot klagomål från patienter i någon större utsträckning gällande översättningar. Men hon konstaterar att den utdragna processen gör att det tar väldigt länge för de svenskspråkiga att få några dokument över huvud taget.

– Vi skickar alltid de svenska och finska uttalandena samtidigt, vilket gör att det tar väldigt länge innan de svenskspråkiga patienterna får något alls, säger Jalonen.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är en samkommun med offentligt ägarskap och producerar tjänster inom specialiserad sjukvård i egna sjukhus:
• Halikko sjukhus
• Nystads psykiatriska sjukhus
• Åbolands sjukhus
• Åbo universitetscentralsjukhus (Åucs)
• Åucs Loimaa sjukhus
• Åucs Salo sjukhus
• Åucs Vakka-Suomi sjukhus.

Tykslab har cirka 30 laboratorieenheter och kunden kan själv välja på vilken enhet prov tas. Psykiatriska polikliniker och andra enheter finns på åtta orter.

Sjukvårdsdistriktet erbjuder övergripande tjänster inom den specialiserade sjukvården för det egna länets invånare. Därtill ansvarar distriktet för tillgången till tjänster på universitetssjukhusnivå inom Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt, som hör till ÅUCS specialupptagningsområde.

Till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts sjukhus kommer patienter som behöver specialiserad sjukvård även från andra orter i Finland.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt består av 28 medlemskommuner med sammanlagt drygt 470 000 invånare. 5,7 procent av landskapets invånare talar svenska som modersmål.

Nästintill 200 000 personer använder årligen sjukvårdsdistriktets tjänster.