Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

NTM-centralen: osannolikt att Sysilaxbassängen öppnas

Från 2015
Uppdaterad 27.07.2015 10:05.
Bildtext 2007 blev det ett nej från Miljötillståndsverket då Pargas Vatten ansökte om att öppna bassängen.
Bild: Yle/ Nora Engström

Senast man försökte öppna sötvattenbassängen på Ålön till en havsvik blev det nej från miljömyndigheter. Vid NTM-centralen är man skeptisk till om det lönar sig att försöka igen

I Pargas fortsätter diskussionen om Sysilaxbassängen. Invånare och markägare runt sötvattenbassängen på Ålön vill att bassängen öppnas till en havsvik. Pargas stad har lovat utreda möjligheterna att öppna bassängen men Kari Nieminen från Närings-, trafik- och miljöcentralen skakar på huvudet när han får frågan om han tror bassängen kommer att öppnas.

- Det ser inte lovande ut. Inget nytt har hänt som motiverar att bassängen öppnas.

Löfte om att bassängen skulle öppnas

Kampen om sötvattenbassängen på Ålön är en verklig långkörare. Förbindelsen till havet stängdes på 1960-talet då Pargas Vatten började använda sötvattenbassängen. Markägare runt viken var emot planerna men gick med på det hela mot löftet att bassängen den dag den inte längre används skulle öppnas och återställas till havsvik.

Den dagen är nu här och i början av året bytte Pargas stad vattenleverantör från Pargas Vatten till Åbonejdens Vatten (TSV). Nu rinner det konstgjort grundvatten från Vittaa ås i Pargasbornas kranar. Sysilaxbassängen förbli dock stängd.

Nej från miljömyndigheter

Pargas Vatten ansökte redan år 2001 om att få öppna bassängen men fick avslag från Västra Finlands Miljötillståndsverk. Trots att ansökningen kompletterades och nya utredningar lämnades in fick Pargas Vatten än en gång ett nej år 2007. Den här gången lät Pargas Vatten bli att överklaga beslutet.

Enligt Kari Nieminen var största orsaken att ansökan förkastades att en del av bassängen ingår i Natura 2000. Nieminen lyfter fram att det finns en risk att naturvärden i området skulle försämras om viken öppnades. Om bassängen öppnades till havet skulle vattennivån stiga och det skulle försvåra häckningen för fågelarterna rördrom, brun kärrhök och småfläckig sumphöna.

Sötvattenbassängen på Ålö
Bildtext Det streckade området hör till Natura 2000.
Bild: Yle/Johanna Ventus

”Inget nytt motiverar att bassängen öppnas”

Sedan Pargas Vatten slutade använda bassängen har röster höjts om att man på nytt borde ansöka om att få öppna bassängen. I våras lämnade SFP:s fullmäktigegrupp in en motion om att Pargas Vatten igen borde söka om lov att öppna bassängen. Fullmäktigegruppen ansåg också att bolaget inte borde avvecklas innan framtiden för bassängen är klar. Pargas stad har lovat anlita en miljöjurist för att utreda om det lönar sig att söka om ett nytt tillstånd eller inte.

Men att Pargas Vatten inte använder bassängen är ingen nyhet som motiverar att bassängen öppnas säger Kari Nieminen. Att staden skulle byta vattenleverantör var ett av argumenten då man senast ansökte om att få öppna bassängen och det blev ändå ett nej. Nieminen tror att svaret i dag också skulle bli nekande.

- Naturaområdet var orsaken att ansökan föll förra gången och inget har ändrats på den fronten.

Vattenkvaliteten har blivit sämre

En förändring sedan Pargas Vatten senast sökte om att få öppna bassängen är att vattenkvaliteten har blivit sämre. Sedan bytet av vattenleverantör har Pargas vatten både slutat skörda vattenväxter och slutat syresätta sjön. Invånare och markägare runt Sysilaxbassängen är oroade för att bassängen kommer att växa igen och bli ett stinkande träsk om ingenting görs.

Alger i Savijärvi träsk iSibbo
Bildtext Invånarna är oroliga för att vattenkvaliteten ska försämras om inget görs.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Enligt NTM-centralens egna utredningar mår sötvattenbassängen dåligt. År 2009 var läget ännu nöjaktigt medan vattenkvaliteten i dag klassas som dålig.

Natura-stämpeln måste bort.

Kari Nieminen vill inte uttala sig om vilka konsekvenserna blir för vattenkvaliteten om bassängen inte öppnas. Till det krävs fler utredningar, något som också behövs om en öppning av bassängen ska bli verklighet. Enda möjligheten att öppna bassängen skulle enligt Nieminen vara att få bort stämpeln som Naturaområde. Det skulle kräva betydande utredningar om konsekvensbedömningar och beslut av statsrådet.

- Inte ska jag säga att det är omöjligt men inte blir det lätt i alla fall, säger Nieminen.