Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås fastigheter möglar bort

Från 2015
Biskopsgatan 15 i Borgå.
Bildtext Huset på Biskopsgatan 15 har stått tomt i 10 år.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Borgå stad äger en hel del mögelskadade hus. Några rivs eller saneras, men en del lämnas åt sitt öde. Huset på Biskopsgatan 15 hör till de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som skulle kunna repareras. Men staden har svårt att komma till skott.

Det ena mögelskadade huset efter det andra dyker upp i Borgå. Inomhusluften är eller har varit dålig i ett flertal daghem och skolor, listan kan göras lång. Skolhuset i Svartså, Prästgårdsbackens daghem, Kvarnbackens skola och Johannisbergs åldringshem är några exempel. Sanering och nybyggen har med andra ord kostat Borgå stad skjortan.

Staden är tvungen att åtgärda problem med mögelskadade daghem och skolhus eftersom det är hälsovådligt att vistas där. Men då man löser mögelproblemen genom att flytta verksamheten till nya utrymmen kan det sluta med att tomma och mögelskadade hus förfaller.

Lokalitetscentralens chef Börje Boström håller med om att staden äger gott om mögelskadade hus.

– Borgå stad äger en hel del fastigheter som har mögelskador och då avgör vi från fall till fall hur vi går vidare med fastigheten.

När mögelskador upptäcks i en fastighet finns det tre alternativ, säger Boström.

– Försäljning, sanering eller rivning. Alla tre alternativen beaktar vi när vi gör en helhetsbedömning.

Mången skolelev har tillbringat ett läsår i en barackskola då den egentliga skolbyggnaden saneras på grund av mögelproblem. Men då skadorna är alltför omfattande kan rivning vara ett bättre alternativ.

Rivning om sanering inte lönar sig

Veterinärstationen i Näse.
Bildtext Veterinärmottagningen i Näse.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Livsmedelslaboratoriet och veterinärmottagningen i Näse är exempel på mögelskadade fastigheter. Börje Boström säger att husen ska rivas i oktober. Laboratoriet har redan flyttat till nya utrymmen i Kungsporten, och veterinärstationen kommer så småningom också att packa ihop sig och flytta till Kungsporten.

Den nuvarande veterinärmottagningen i Näse har varit mögelskadad en längre tid. Lokalitetscentralen har redan i ett års tid varit på jakt efter nya lokaler.
Huset byggdes ursprungligen för privat boende och inte som en offentlig byggnad. Dessutom har parkeringsplatsen varit på tok för trång.

Livsmedelslaboratoriet i Näse.
Bildtext Livsmedelslaboratoriet.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Men ibland väljer staden att helt enkelt flytta verksamheten från en mögelskadad byggnad. I Borgå finns flera exempel på mögelskadade byggnader som stått tomma i flera år eftersom staden inte har beslutat om vad som ska göras åt situationen.

Långköraren Biskopsgatan 15 är ett praktexempel på detta. Det gamla och en gång mycket ståtliga Jugendhuset har stått tomt och övergivet i 10 år. Det har fått förfalla i lugn och ro - ingenting har gjorts åt det under den här tiden.

Inne i byggnaden är golven fulla med hål. De revs upp när man försökte ta reda på varför inomhusluften var dålig.

För ett par år sedan föreslog staden att huset eventuellt skulle kunna flyttas till området kring den gamla järnvägsstationen och sedan renoveras. Men planerna gick i stöpet.

Kulturhistoriskt värdefullt

Börje Boström säger att staden fortfarande inte vet vad som ska göras åt byggnaden. Enligt Borgå Museum är huset kulturhistoriskt värdefullt, men uttalandet har inte fått staden att komma till skott med en sanering.

– Det har förts en diskussion huruvida byggnaden är så värdefull att den ska sparas. Jag hoppas att vi under det här året ska komma till något resultat. Kan man riva huset, riva delar av det eller ska huset saneras i sin helhet.

Om huset saneras måste staden hitta en ny användning för det. Sannolikt kommer det i så fall att säljas. Men att sanera lockar inte alltid.

– Saneringarna av mögelskadade hus blir alltid dyra. Det finns alltid en risk med en sanering, man måste göra det på ett sådant sätt att man är säker på att den kommer att lyckas.

Om det inte skulle handla om ett gammalt, värdefullt hus hade det första alternativet förstås varit att riva det och ersätta huset med en ny byggnad, säger Boström.

Biskopsgatan 15 i Borgå.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Men att ha ett mögelskadat hus att stå tomt i 10 år, låter inte direkt som något bra alternativ. Orsaken till att det tagit så länge är att det också handlar om stadsplaner, säger Boström.

– Det har också att göra med arkitekturtävlingen för ett antal år sedan. Då var tanken att man skulle bygga ett nytt ämbetshus på den tomten. Man har inte kommit i mål med den här diskussionen, helt enkelt.

Viktig del av stadsbilden

Lauri Rissanen är arkitekt och säger att det inte är så skadligt att låta huset på Biskopsgatan 15 stå tomt, så länge taket är helt.

– Mögelskadan sprids inte om det är kallt på vintern.

Rissanen försökte själv köpa huset av staden för fem år sedan, men på grund av den pågående arkitekttävlingen ville staden inte sälja. Rissanen anser att huset ska bevaras eftersom det är en viktig del av stadsbilden.

– Huset är vackert, speciellt om det repareras.

Går att reparera

Orsaken till att huset drabbades av mögel är att en del plastmaterial användes då huset reparerades på 70-talet. Plasten i golvet drog till sig mögel som sedan kom i kontakt med inneluften, och katastrofen var ett faktum. Lauri Rissanen säger att plastmaterial inte passar i hus byggda av stock, och att det är orsaken till mögelproblemen i huset.

– Om man river allting som byggdes på 70-talet kan huset bli i gott skick igen, jag tror att det är möjligt.

Enligt Rissanen är rapporterna om husets skador inte så negativa som de flesta kanske tror. Visst finns det mögel i luften men huset behöver inte rivas.

– Det går ganska enkelt att reparera.

Lundagatan ett stort frågetecken

Ett annat gammalt och värdefullt hus som skapar huvudbry är den före detta hälsostationen på Lundagatan. Det är ett vackert och ståtligt, turkost hus som ser ut att ha lämnats vind för våg. När man tittar in genom fönstren kan man se tomma lådor och gamla möbler ligga och skräpa.

Lundagatans hälsostation.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Huset vid Lundagatan har blivit ett delikat problem för Borgå stad, och vad som ska hända med byggnaden är högst oklart.

Lundagatans hälsostation.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Att värna om gamla hus är förståeligt, men det finns också andra, mindre vackra och värdefulla fastigheter som lämnas att förfalla.

Om man promenerar en liten bit nedåt från mataffären i Hammars kan man hitta någonting som ser ut som en övergiven lekplats. I det förvuxna gräset ligger leksaker, små vilar, spadar och hinkar. Gungorna har sett sina bästa dagar och dörren till det lilla skjulet har säckat ihop och ligger nu på marken. Det ser ut som om någon haft otroligt bråttom och att hela daghemmet rymt iväg mitt i en lek.

Den tomma byggnaden intill lekplatsen har en gång inrymt Slätberget daghem. Fastigheten är mögelskadad men daghemmet har stått tomt och över givet i flera år. Orsaken till att ingenting gjorts åt byggnaden i förfall är att det finns andra bostäder på samma tomt, och husen har gemensam värmecentral.

Tanken är att Borgå stad ska sälja fastigheten, i något skede. Tillsvidare får leksakerna fortsätta att vara bortglömda.