Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Översättningsbrist kan bli fall för JO

Från 2015
Uppdaterad 29.07.2015 07:05.
Läkare skriver ut recept
Bildtext Den långa väntetiden för översättningar vid ÅUCS kan bli ett fall för JO om någon patient anmäler situationen.

Svenska patienter har rätt att få viktiga dokument på sitt modersmål. Om en patient anmäler ÅUCS brist på svenskt material kommer JO med all sannolikhet att utreda saken, säger JO:s jurist Håkan Stoor.

Äldre justititeombudsmannasekreterare Håkan Stoor säger apropå problemen med att få svenska översättningar av vårdrelaterade dokument vid Åbo universitets centralsjukhus (ÅUCS) att det låter som ett fall för Justitieombudsmannen.

– Jag vill inte föregripa hur JO skulle uttala sig i ett eventuellt avgörande, men om det tar flera månader att få dokument översatta är det definitivt ett fall som vi skulle undersöka ifall vi fick ett klagomål om saken, säger Stoor.

Översättningar ska inte dröja

Hittills har inga klagomål om översättningarna på ÅUCS nått JO, men Stoor berättar att de för några år sedan hade ett ärende som berörde språket i vårdjournaler i allmänhet.

Då slog JO fast att patienten har rätt att få tillgång till översättningar av dokument som är viktiga för ens vård.

– Tyvärr slogs det inte fast exakt hur länge det får ta att översätta dokumenten, och inte ens ministeriets handbok om journalhandlingar anger en tidsgräns. Men epikriser ska i princip skickas inom fem dagar, och JO konstaterade att översättningar bara får fördröja den tidtabellen lite grann. Det som pågår vid ÅUCS låter som något annat, säger Stoor.

Säkrast att anmäla om utredning önskas

JO kan ta initiativ till undersökningar själva, men Stoor säger att det säkraste sättet att få hjälp om man som patient upplever sig vara felbehandlad är att anmäla saken till JO eller Regionförvaltningsverket.

I JO:s utlåtande från 2009 står det klart att patientens hälsa alltid står i första rummet, och det är därför allra viktigast att vårdpersonalens interna kommunikation löper utan översättningshinder, men det förhindrar inte att patienten har rätt att veta vad som pågår.