Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oljud från kärnkraftverket i Lovisa

Uppdaterad 29.07.2015 13:14.
Kärnkraftverket i Lovisa

Hästholmens kärnkraftverk provblåser sina säkerhetsventiler för färsk ånga i dag mellan 12.30 och 18. Det här för med sig oljud i omgivningen.

Provblåsningen innebär ingen fara för människor, miljön eller själva kraftverket. Under prosessen hörs kraftiga utblåsningsljud i omgivningen kring Hästholmen och det frigörs ånga som syns i omgivningen kring kraftverket.

Ångan som frigörs är ren vattenånga, som kommer från ångrören till turbinerna. Ångan innehåller inga radioaktiva ämnen.

Sammanlagt provblåser Fortum tolv säkerhetsventiler. Varje enskild provblåsning räcker några tiotals sekunder. Hela avprovningen beräknas räcka cirka fem timmar.

Fortum har meddelat om testningen bland annat på sin webbplats.