Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Omöjligt att bränna egen hästgödsel

Från 2015
Uppdaterad 31.07.2015 11:58.
Gun Järnefelt vill att små företag får miljötillstånd för att bränna hästgödsel.
Bildtext Gun Järnefelt vill att små företag får miljötillstånd för att bränna hästgödsel.
Bild: YLE/Malin Karlberg

Små företag får fortfarande inte själva bränna hästgödsel. Begränsningarna för utsläppen är strikta och kan i praktiken endast uppnås av stora bolag.

Företagare Gun Järnefelt i Ingå har i över tio år försökt få miljötillstånd för en förbränningsugn. Beräkningar visar att den mängd gödsel som årligen kommer från tre hästar skulle räcka för att värma upp ett småhus.

- Det är bra att bolaget Fortum har fått miljötillstånd men det skulle vara bra om fler kunde ha nytta av att bränna hästgödsel, säger Järnefelt.

Järnefelt, som själv har tre hästar, önskar att flera kunde få bränna sin gödsel. Hos henne samlas och förvaras gödseln i en container varefter det avhämtas som avfall av ett företag.

- Rör man om i gödselstacken ser man hur det börjar ryka och det skulle brinna allra bäst genast från skottkärran, säger hon. Att ha en egen brännugn skulle bland annat minska miljöbelastande transporter.

Förbränningsugn kräver tillstånd

I Finland är det tillåtet att bränna hästgödsel i uppvärmningssyfte. Hästgödseln kategoriseras som avfall vilket medför att lagen om förbränning av avfall tillämpas.

Enligt avfallsförbränningslagen finns krav på välutvecklad teknik när det kommer till förbränningspannorna och uppföljningen av processen. I praktiken kan bara stora företag få miljötillstånd eftersom mindre företag inte har resurser till sådana anläggningar.

- Det finns många små stall i regionerna som kunde samarbeta, säger Järnefelt.

Hästgödsel i container.
Bildtext I Järnefelts stall samlas hästgödsel i en container innan det avhämtas som avfall.
Bild: YLE/Malin Karlberg

Bolaget Fortum utvecklar ett koncept under namnet HorsePower. Konceptet går ut på att bolaget säljer biomassa, till exempel sågspån, till stallen för hästarna att stå i.

Spånet som blandats med hästgödsel avhämtas sedan och transporteras till energianläggningen i Träskända där det bränns och säljs som fjärrvärme.

"Vårt hopp är regeringsprogrammet"

I regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering nämns hästgödsel i en punkt. Regeringsprogrammet uppger att "det blir tillåtet att använda hästgödsel inom energiproduktionen".

Vad den här punkten betyder konkret är ännu inte bestämt.

- Vi arbetar som bäst med frågan, säger miljöministeriets överdirektör Tuula Varis.

Tjänstemännen i de olika ministerierna gör utkast till konkreta åtgärder för att uppnå målen i regeringsprogrammet.

Enligt Varis utreder miljöministeriet inte bara hur hästgödseln kunde förbrännas för energi.

- Vid miljöministeriet granskar man också om det är effektivare att använda gödseln i kretsloppet av näringsämnen, säger Varis.

Tjänstemännens förslag till åtgärder kommer i början av augusti att föras vidare till berörda ministrar. Hela regeringen kommer att ta ställning till utkasten till mitten av augusti.

Järnefelt skulle gärna se en ändring i klassificeringen av hästgödsel. Om gödseln var klassificerad som vegetabiliskt skulle den inte omfattas av avfallsförbränningslagen.

- Det är vårt enda hopp och nu är hästgödsel dessutom inskrivet i regeringsprogrammet, säger hon.

Diskussion om artikeln