Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Flyghavren härjar värst i Nyland

Från 2015
Flyghavre på en åker
Bildtext (arkivbild av flyghavre)
Bild: Yle/Sune Bergström

Flyghavresäsongen ser ut att bli lång den här sommaren.

Jordbrukare Håkan Enberg i Mörskom har redan börjat dra upp flyghavre ur sina åkrar.

- Vi har redan plockat flera säckar med flyghavre. Jag har en åker med svartträda där det finns mycket flyghavre. Också alla direktsådda åkrar har drabbats. Bekämpningssäsongen kan bli lång i sommar.

Förutom att för hand dra upp flyghavren med rötter och förstöra den, säger Enberg att det enklaste bekämpningsättet är besprutning.

Maskiner och spillning

Flyghavren sprids via olika jordbruksmaskiner, samt via fåglars och hjortdjurs spillning.

Flyghavre förorsakar årligen förluster på upp till flera miljoner euro på grund av minskad skörd och kostnader för bekämpning. Spannmål från åkrar med flyghavre kan inte användas för utsädesproduktion.

Värst är situationen i Nyland där flyghavre förekommer på var tredje hektar odlingar. Det är enligt lag odlarnas skyldighet att bekämpa flyghavre.