Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Näringsterapeut: Regnig sommar riskerar leda till fetma

Från 2015
Uppdaterad 03.08.2015 08:24.
Bildtext Under semestern kan vikten lätt gå upp med några kilo. I synnerhet en regnig sommar är en riskfaktor enligt näringsterapeuten.

Det dåliga sommarvädret kan göra människor nedstämda och gör att man äter ohälsosamt, vilket syns runt midjan. Det här säger näringsterapeut Tuula Heikkinen på social- och hälsovårdsverket vid Helsingfors stad.

Heikkinen ser den regniga sommaren som en riskfaktor när det gäller fetma.

Helsingforsare smalare än finländare i medeltal

- Fetma förekommer i mindre utsträckning i huvudstadsregionen än i landet i medeltal.

- 18,5 procent av finländarna har ett BMI på över 30, medan andelen i Helsingfors bara är 13 procent. I Esbo är andelen 13,1 procent, i Kyrkslätt 16,8 procent och i Vanda 16,5 procent. BMI får man genom att dela vikten med summan av längden gånger längden.

- Andelen som dagligen äter godis och choklad i hela Finland är 6,5 procent. I Esbo och Helsingfors är andelen 7,5 procent, i Kyrkslätt 7,7 procent och i Vanda 7,9 procent.

- Andelen som inte alls motionerar på fritiden är i hela Finland 22,4 procent. I Esbo är den 16,4 procent, i Helsingfors 17 procent, i Kyrkslätt 19,1 procent och i Vanda 20,1 procent.

- Siffrorna gäller för 2013 och är tagna ur THL:s områdesvisa välmående- och hälsoundersäkning ATH, som publicerades i fjol.

- En regnig sommar kan hindra en från att röra på sig och det dåliga vädret kan göra en nedstämd. Då lockar det mer att äta godis och fet mat. Därför är det en riskfaktor, säger Heikkinen till Yle Huvudstadsregionen.

- Å andra sidan är semestern ofta rätt kort, bara fyra veckor. Men oftast syns den runt midjan.

Heikkinen uppmanar semesterfirarna att vara uppmärksamma på vikten.

- Det är bra att väga sig både före och efter semestern och sträva efter att vikten hålls på samma nivå. Annars kan det lätt gå så att man under semstern går upp två kilo och under 10 år går man därmed upp tjugo kilo.

"Barn leker inte längre utomhus"

Det här gäller inte bara för vuxna. Heikkinen säger att barn under somrarna nuförtiden inte rör på sig lika mycket som förr.

- För 10-20 år sedan lekte barnen på gårdarna vid höghusen i Helsingfors. Nuförtiden är däremot gårdarna rätt tomma. Det är på föräldrarnas ansvar att se till att barnen rör på sig. Föräldrarna måste ge möjlighet till det här och se till att barnen äter hälsosamt.

- Det finns så många elektroniska apparater i dag som gör att barn ofta bara sitter stilla och inte leker utomhus som förr, säger Heikkinen.

Helsingfors ska förebygga fetma med program

Bland annat för att förebygga fetma hos barn har Helsingfors gjort upp ett åtgärdsprogram. Programmet godkändes av social- och hälsovårdsnämnden i mitten av juni. Det är en del av THL:s nationella program för att förebygga fetma.

Näringsterapeut Tuula Heikkinen har varit en av experterna som har suttit med i arbetsgruppen som gjort programmet.

Hon säger att målet med programmet är att få helsingforsarna att må bättre.

- Det här innebär inte att alla måste banta utan det är fråga om ett förebyggande program.

- För staden är det också en ekonomisk fråga. Kostnaderna för hälso- och sjukvården sjunker om fetman minskar. Fetma innebär en ökad riskad för typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar, säger Heikkinen.

Sittandet på arbetsplatsen ska minska

Olika förvaltningsgrenar inom Helsingfors stad har varit med och gjort upp programmet. Bland annat idrottsverket, dagvården, skolhälsovården och arbetshälsovården är med.

- En av de mest centrala delarna i programmet är rådgivningen där ett nyfött barns vikt och längd följs upp. Därefter fortsätter kontrollen i skolhälsovården och staden främjar motion bland skoleleverna.

- I studie- och arbetslivet fortsätter hälsovården att följa med viktutvecklingen och kan hjälpa till med att hitta lämpliga motionsformer. Arbetsplatshälsovården kommer också att sträva efter att arbetstagarna inte sitter så mycket på jobbet.

Åtgärdsprogrammet för att förebygga fetma gäller från 2015 till 2020.