Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjukhusdokument på svenska ingen självklarhet

Från 2015
Uppdaterad 31.07.2015 09:15.
Läkare studerar patientuppgifter
Bildtext (Arkivbild)

Patienthandlingar på svenska är ingen självklarhet vid de tvåspråkiga sjukhusen. Det kan ta länge för en svenskspråkig patient att få sin journal eller läkarutlåtanden på svenska - om patienten alls får dem på sitt modersmål.

Vid Borgå sjukhus får man sina patienthandlingar på svenska om man specifikt ber om det, annars skickas de på finska också till svenskspråkiga patienter. Men man borde inte behöva be om det, patienten har enligt lagen rätt att automatiskt få sina dokument på sitt modersmål, säger Håkan Stoor vid Justitieombudsmannens byrå.

- Det är myndigheten som ska se till att patientens rättigheter uppfylls. Vårdgivaren ska självmant erbjuda patienten både tjänster och dokument på svenska, säger Stoor.

Lagen säger däremot inget om hur länge det får ta att få sina vårdrelaterade dokument.

Vid Åbo universitetssjukhus kan det ta ett halvår att få patientutlåtanden översatta till svenska, eftersom översättningsavdelningen är helt överbelastad. Det är för mycket, menar Stoor.

- JO har inte behandlat något ärende i frågan, men det är ett fall som JO säkert skulle undersöka om vi får ett klagomål, säger Stoor.

Sjukvårdsområdets direktör och ledande läkare Marianne Gripenberg-Gahmberg.
Bildtext Marianne Gripenberg-Gahmberg

"Varit ett problem i 30 år"

Marianne Gripenberg-Gahmberg som är ordförande för Finska läkaresällskapet, säger att det inte är ett nytt fenomen att det är svårt att få sina handlingar på svenska.

- Så länge jag har varit läkare, i 30 år, så har det här varit ett problem, säger Gripenberg-Gahmberg.

Stoor menar att riktlinjerna åtminstone har blivit tydligare efter att Social- och hälsovårdsministeriet i fjol gav ut en handbok för journalhandlingar.

Vid Helsingfors universitets centralsjukhus uppger man att en svenskspråkig patient får sina handlingar på svenska på 4-5 dagar, i brådskande fall ännu snabbare.