Hoppa till huvudinnehåll

Enkelbiljett till Europa

Sonia från Afghanistan - vad händer när hon kommer till Finland?

Från 2015
Uppdaterad 03.08.2015 15:28.
Fyra personer inplastade i bubbelplast. Logo med texten: Enkelbiljett till Europa.
Bildtext Arikeln är en del av projektet Enkelbiljett till Europa.
Bild: Yle/Jyrki Valkama & Sami Liljeblad

Tänk dig en afghansk kvinna som kommer till Finland som flykting tillsammans med sin familj. Vad kan orsakerna vara till att hon åkt iväg, och vad händer när hon äntligen kommer till Finland?

Följ med i vår tankelek om Sonia och lär dig hur en asylprocess i Finland går till.

Sonia är född i Afghanistan, hon är 35 år gammal, har en man och tre små barn. De har ett litet café i utkanten av Kabul. Där brukar det komma in en del utländska gäster, bland annat amerikaner.

En dag får Sonias man ett telefonsamtal av al-Qaida. Det visar sig att terrororganisationen vill att familjen ska spionera på amerikanerna och ge ut uppgifter om när de befinner sig i caféet. Familjen är rädd för att al-Qaida kommer att bomba deras levebröd.

De stänger i rädsla hela sitt café i några dagar. Då får de ytterliga terrorhot, den här gången är det direkta hot om att de kommer att döda Sonia och barnen, de vet var de brukar röra sig om dagarna.

Rädda för sina liv packar de snabbt ihop det viktigaste de kan tänka sig behöva, inklusive alla smycken och värdesaker.

Eftersom Sonia och hennes familj kommer att söka asyl i ett annat land skulle de inte bli beviljade visum. De måste resa utan tillstånd, i smyg för myndigheterna. Ingen som man tror tänker söka asyl i ett europeiskt land beviljas visum.

Sonias familj använder alla sina besparingar och säljer sina värdesaker för att betala en människosmugglare för en väg in till Europa. Tiotusentals euro kostar den livsfarliga resan, som tar flera veckor.

För att få en idé om hur en sådan här smugglingsresa kan gå till, kan du här läsa en dramatiserad version av irakiska Hawkars resa till Finland.

Sonias familj klarar sig levande hela vägen från Afghanistan till Finland. Men vad kommer att hända nu?

Förstå termerna

Flykting - En person som har blivit tvungen att fly sitt hemland på grund av rädsla för förföljelse. I Finland grundar sig flyktingstatusen på om hen fått ett uppehållstillstånd på grund av fruktan för förföljelse på grund av ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning.

Asylsökande - En person som självmant kommit till ett annat land än sitt hemland och har lämnat in en ansökan om asyl som håller på och processeras.

Asyl - Ett permanent uppehållstillstånd som grundar sig på att du i ditt hemland måste frukta för förföljelse på grund av ursprung, religion, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk åskådning. Också förföljelse av kvinnor på grund av kön kan leda till beviljande av asyl.

Uppehållstillstånd - Om du inte fyller kriterierna för asyl, kan du istället bli beviljad tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd på basis av andra orsaker såsom alternativt skydd. Alternativt skydd kan beviljas om du i ditt hemland hotas av dödstraff, avrättning, tortyr eller någon annan behandling eller bestraffning som är omänsklig eller kränker människovärdet. Du kan också få uppehållstillstånd av humanitära skäl, om det till exempel är katastroftillstånd i ditt land.
Uppehållstillstånd kan också fås på grund av vistelse i ett land för att studera, jobba eller på grund av familjeförbindelser.
Ett uppehållstillstånd kan också vara tillfälligt, om personen inte fyller kriterierna för internationellt skydd men är förhindrad att lämna Finland till exempel på grund av hälsoskäl eller därför att personen är förhindrad att faktiskt återvända till sitt hemland.

Invandrare - En person som bosätter sig i i ett annat land för kortare eller längre tid. Alltså alla som kommer från ett annat land för att arbeta, studera och bo i Finland.

Asyl och uppehållstillstånd

Sonia och familjen söker asyl i Finland direkt när de anländer. Det kan de göra hos polisen eller gränsbevakningen.

När det gått tre månader efter att ansökan lämnats in känner Sonia att hon vill börja jobba. Det får hon ändå inte göra, eftersom hon inte har något pass eller visum måste hon vänta tills det gått sex månader från ansökan. Hade hon haft sina resedokument med sig, hade hon fått börja jobba redan nu, tre månader efter inlämnad asylansökan.

För att få asyl i Finland måste Sonia vara förföljd och hennes liv hotat i hemlandet. Det är ganska svårt att få asyl i Finland, men om asylansökan blir avvisad kan man få uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd kan vara tidsbestämt eller tillsvidare, och kan ges av humanitära eller individuella orsaker.

Om kriterierna för flyktingstatus, alltså asyl, inte fylls, kan man ha rätt till uppehållstillstånd som skyddsbehövande. Det kan till exempel vara frågan om alternativt eller humanitärt skydd, som uppehållstillstånd kan beviljas.

Om en person till exempel riskerar dödsstraff, tortyr eller annan kränkande behandling i hemlandet kan hen få uppehållstillstånd på basis av alternativt skydd.

Om en asylsökande inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrofer eller för att det är farligt för hen att vistas där på grund av till exempel internationell eller intern väpnad konflikt eller en allvarlig situation för de mänskliga rättigheterna, då kan personen få uppehållstillsånd på basis av humanitärt skydd.

Ett uppehållstillstånd kan också beviljas av individuella mänskliga orsaker vilket inte räknas som internationellt skydd.

Om en asylsökande inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrofer eller för att det är farligt för hen att vistas där på grund av till exempel krig, då kan personen få uppehållstillsånd på basis av humanitärt skydd.

Sonia är afghan, personer från Afghanistan har i Finland möjligheten att få asyl eller uppehållstillstånd på grund av alternativt eller humanitärt skydd ifall kriterierna för internationellt skydd uppfylls. För tillfället beviljas uppehållstillstånd för humanitära orsaker endast väldigt sällan.

Skulle Sonias familj ha varit kvar i hemlandet medan hon själv skulle ha tagit sig till Finland och fått uppehållstillstånd, skulle resten av familjen ha rätt att söka familjeåterförening. Reglerna gällande familjeåterförening tolkas väldigt strikt vilket betyder att erhållande av uppehållstillstånd på grund av familjeband inte är självklart.

Dessutom måste familjen som är kvar i hemlandet själv ansöka om tillstånden, och det måste göras på en av Finlands ambassader, som inte helt självklart ens finns i landet. Alla har inte ens råd att varken ansöka om tillstånden eller betala resorna till ambassaden.

Första boendet

Under tiden Sonia och familjen väntar på sitt uppehållstillstånd får de bo gratis i en av de 13 mottagningscentraler som finns i Finland. Mottagningscentralerna erbjuder rum till familjer och gemensamma utrymmen såsom kök och duschar. De här mottagningscentralerna upprätthålls av staten, Röda Korset och kommunerna.

Medan de väntar på beslutet på sin ansökan, får Sonia och familjen resa fritt i Finland. De får också bo privat, utanför mottagningscentralen, men då måste de själva betala alla kostnader. Social- och hälsovårdstjänster får de från den mottagningscentral där de är registrerade.

På sin mottagningscentral kan Sonia och hennes man ansöka om mottagningspenning. De får inget barnbidrag, men deras barn beaktas i bidragets slutsumma.

År 2013 var stödet för en ensamförsörjare som väntar på sitt uppehållstillstånd 316,07 euro. Om mottagningscentralen erbjuder mat, är penningen 92,64 euro per månad.

Under de första månaderna när Sonia och hennes familj väntar på uppehållstillstånd, och ännu inte enligt lagen för förvärvsjobba, hjälper de till på mottagningscentralen. De får också ett utbildningschema för att lära sig sitt nya lands språk och kultur.

Invandringsstatistik 2015

De tio länder därifrån flest personer sökt asyl i Finland i år (1.1-30.6.2015)

Irak 714
Somalia 657
Albanien 141
Afghanistan 132
Kosovo 100
Ryssland 92
Syrien 88
Nigeria 78
Marocko 56
Algeriet 49

Det har också kommit flera personer till Finland från bland annat Angola, Etiopien, Gambia, Iran, Kamerun, Serbien, Ukraina och Turkiet.
Dessutom har 45 personer av okänt ursprung sökt asyl.
Allt som allt har 2642 personer sökt asyl i Finland under första halvan av 2015.

Kvotflyktingar

Sonia och hennes familj var tvungna att fly plötsligt och utan visum, men det finns andra som kan få flyktingstatus redan före de anländer till Finland. Dessa personer är kvotflyktingar.

I statsbudgeten finns varje år en viss summa åsidosatt för ett visst antal flyktingar. Från 2001 till 2013 har antalet kvotflyktingar Finland tagit emot varje år varit 750. Förra året tog vi emot 1050, på grund av krisen i Syrien.

Nyligen bestämde regeringen att Finland är berett att ta emot 293 kvotflyktingar från Meldelhavsområdet under en tvåårs-period. Allt som allt tas 792 asylsökande från Medelhavsområdet emot under dessa två år.

Dublinförordningen

Dublinförordningen trädde i kraft i början av 2003. Enligt förordningen är det EU-land, plus Norge, Island och Schweiz, dit en asylsökande anländer ansvarig för personen. Det betyder att om du till exempel tar en båt över från Afrika och landstiger i Italien, är det Italien som är ansvariga för att den asylsökande ska få uppehållstillstånd. Det här har skapat stora problem för landen kring Medelhavet de senaste åren.

Vad händer sedan då?

Tillbaka till afghanska Sonia som sökt asyl i Finland. När hon och hennes familj fått sitt uppehållstillstånd, i början av 2015 var den genomsnittliga behandlingstiden 157 dygn, har de i princip samma rättigheter, och skyldigheter, som infödda finländare.

Sonia och hennes familj flyttar till ett eget hem - ett nytt liv kan börja. De bor och fungerar som en vanlig liten familj. Sonia och hennes man, som tidigare ägde ett café i Kabul, jobbar nu kanske som städare eller inom restaurangbranschen.

Det är ganska svårt att få ett jobb som motsvarar ens utbildning om man inte pratar språket flytande.

De får lön och betalar skatt, de tre barnen går i skolan och lär sig finska eller svenska - beroende på var i landet familjen valt att bo. Och slutligen kanske de en dag kan återvända hem, eller bli finska medborgare. I sinom tid.

Artikeln är en del av Yle X3M:s och Kioskis projekt Enkelbiljett till Europa. I projektet lyfts människosmuggling och invandring upp på ett nytt sätt. Den 6 augusti kommer en dokumentär om irakiska Samis och Hawkars resor till Finland att visas på Yle Fem klockan 20.00, därefter tar en stream vid på internet, där vi får följa fyra personer som tillbringar ett dygn i en container.

Källor: Suomen pakolaisneuvonta, Pakolaisapu, Ihmisoikeudet.net, Migrationsverket, Inrikesministeriet och Utlänningslagen.

Korrigering 3.8.2015: Finland tar inte emot 792 kvotflyktingar från Medelhavsområdet i år, utan 792 flyktingar som söker asyl under en tvåårs-period. Av dessa är 293 kvotflyktingar.