Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre havsörnsungar i Österbotten

Från 2015
Uppdaterad 03.08.2015 17:11.
örn, havsörn
Bildtext Havsörnen har hittat skarven.
Bild: Yle/Andy Ödman

I år kläcktes betydligt färre havsörnar i Österbotten. Trots det har man hittat rikligt med rester av skarv i havsörnarnas bon.

Havsörnarnas kullar har minskat i Österbotten jämfört med de senaste årens rekord. I år blev det 62 ungar. År 2014 blev det 78 och under rekordåret 2013 producerades 90 ungar.

Det här årets resultat är det sämsta på fem år. Orsaken till varför så många häckningar gått om intet är oklar.

WWF hittade fler bon där häckningen kommit igång men som av någon orsak avbrutits. Kan det har varit kråkor eller korpar? Eller kanske en berguv? Det kan också vara människor som har stört häckningen.

Havsörnarna mumsar på skarvar

En intressant aspekt av inventeringen är att man hittat rester av skarv i havsörnarnas bon. Det berättar Juhani Koivusaari, ansvarig för WWF:s havsörnsarbetsgrupp i Kvarken.

- I Stockholms skärgård har havsörnarna redan för några år sen lärt sig att använda skarvarna som föda, säger Koivusaari.

"En köttbar"

Nu har de tydligen börjat lära sig också längs med den Österbottniska kusten.

- Holmarna som skarvarna häckar på är som en köttbar för havsörnarna, säger Koivusaari.

Skarvarna har inte riktigt lärt sig att vara rädd för havsörnarna, menar Koivusaari.

- De ser bara på när havsörnen hoppar på mitt i kolonin. Men säkert lär de sig med tiden de också.

I närheten av skarvkolonin i stadsfjärden i Vasa har man observerat så många som fyra havsörnar samtidigt.

Ingen stor inverkan

Men att havsörnen skulle begränsa skarvbeståndet verkar inte troligt. Åtminstone inte ännu.

- Men vi hittar allt fler skarvrester. I Stockholms skärgård är situationen en annan. Där kan en hel kolonis ungar snappas upp av havsörnarna, säger Koivusaari.

Under sommaren 2014 räknade Finlands miljöcentral till 20 350 skarvbon i Finlands havsområden. De största förekomsterna av skarv finns i Finska viken och i Bottenhavet.

Skarvbeståndet i Österbotten var 1980 par. I Österbotten ökade beståndet mer än i övriga delar av landet mellan 2013 och 2014. De största skarvkolonierna finns i Oravais-Monåfjärden.

I stadsfjärden i Vasa har skarvarna tagit över ett par öar under de senaste åren.