Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lönsamheten för Fennovoimas kärnkraft blir allt sämre

Från 2015
Uppdaterad 03.08.2015 20:19.
hanhikivi vägskylt
Bildtext Hanhikivi vägskylt

Elpriset i dag är nästan hälften lägre, än det pris som oberoende beräkningar 2009 visade att ett nytt kärnkraftverk skulle kunna producera el för. Det betyder att garantin för att Fennovoima ska ge sina finländska ägare billigare el kanske inte längre är så fördelaktigt.

Elpriserna är nu mycket låga. Medeltalet ligger på ca 27 euro per Mwh för årets första sex månader. Orsaken är den milda vintern och den regniga, blåsiga sommaren.

50 procent lägre priser idag

När Fennovoima för sex år sedan ansökte om ett principbeslut för att bygga ett nytt kärnkraftverk visade Lappeenrannan teknillinen yliopistos beräkningar att ett nytt kärnkraftverk skulle kunna producera el för nästan 58 euro per megawattimme.

Det betyder att elpriserna idag är drygt 50 procent lägre än beräkningarna från 2009.

Fennovoimas ägarbolaget Voimaosakeyhtiö SF kom 2012 överens med Rosatom om en 12-årig prisgaranti för aktieägarna. Priset ska enligt det vara högst 50 euro per Mwh. Garantipriset har ansetts vara förmånligt.

Och enligt Pellervo ekonomiska forskningsinstitut, PTT, lönsamhetskalkyl från 2011 så skulle elen från ett kärnkraftverk ge ett pris på dryga 41 euro per Mwh. Pasi Holm som ledde den utredningen säger idag att någon ny kalkyl inte har gjorts men att priset idag skulle kunna vara ca 40 euro per Mwh.

Trenden håller i sig

Elpriserna varierar från dag till dag:
- Priserna i juni var de lägsta på 15 år, så situationen är extraordinär, säger Jukka Ruusunen vd för Fingrid, bolaget som ansvarar för elöverföringen i vårt stamnät.

Men priserna har länge varit låga och prognoserna visar att trenden kommer att hålla i sig eller sakta stiga.

- Det finns flera prognoser men de visar att priset om tio år ska vara runt 30- 35 euro per Mwh.

Det är billig vattenkraft och vindkraft från Sverige och Norge som matas in på elbörsen. Situationen i Finland är att elproducenterna inte kan producera lika billig el. Därför är prisnivån i Finland högre än på den nordiska marknaden. Och när priserna inte väntas stiga så mycket blir situationen, enligt Jukka Ruusunen kritisk:

- Det betyder ett hårt liv för elproducenterna. De låga priserna inverkar säkert på viljan att investera.

Osäker elmarknad

Jukka Ruusunen säger att elmarknaden är osäker. Det har på kort sikt att göra med hur regnig hösten blir vilket inverkar på tillgången av vattenkraft. Men på längre sikt gäller det också vilka politiska beslut det fattas om hur förnyelsebar energi ska stödas.

Nu är det alltså billigare att köpa el på elmarknaden än att producera egen elkraft. För Fennovoimas delägare betyder det att riskerna har ökat.

Det är svårt att sia om vad som händer med elpriserna efter tio år. Och enligt planerna ska kärnkraftverket i Pyhäjoki då vara i drift.

- Ju längre prognoserna sträcker sig desto mindre noggranna blir de. Men affärer på elmarknaden görs här och nu plus 10 år framåt, berättar Toni Sjöblom chefsanalytiker på Enegia.

Han har jobbat i 14 år med analyser av elmarknaden för aktörer inom elbranschen. Osäkerhetsmoment för att kunna göra tillförlitliga prognoser är de ekonomiska konjunkturerna och utsläppshandeln.

- Det förväntas att utsläppshandeln skärps. Priset på utsläppshandeln kommer att stiga i framtiden och det är en orsak till att elpriset kan stiga i framtiden.

Stor tillgång på grön el

De har ett tufft jobb att förutspå hur det ska gå i framtiden

Men det finns en annan stor faktor som idag inverkar på det låga elpriset. Det är satsningarna på förnyelsebara energiformer som vind och sol där Sverige och flera andra länder i Europa satsar stort.

Det betyder mer el in i nätet och på marknaden och där med lägre priser. Det är enligt Jukka Ruusunen ytterligare ett osäkerhetsmoment för våra elproducenter och det var något man inte kunde förutse 2009.

- För elproducenterna har situationen förändrats. Oberoende på vad för energislag man investerar i så måste de vara observanta.
En stor del av riskerna har förflyttats till elproducenterna och om man ser vad för resultat de europeiska elproducenterna gör så har de ett tufft jobb att förutspå hur det ska gå i framtiden.