Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samhällsfördraget presenterades – Sipilä efterlyser talkoanda

Uppdaterad 04.08.2015 11:15.
Alexander Stubb, Juha Sipilä och Lauri Lyly
Bildtext Alexander Stubb, Juha Sipilä och Lauri Lyly.

Regeringen har presenterade i dag sina mål för vad man vill uppnå med det så kallade samhällsfördraget och hur det ska genomföras.

Statsminister Juha Sipilä (C), som mötte pressen på Villa Bjälbo, målade upp en dyster bild av dagens Finland. Konkurrenskraften har försvagats i förhållande till de närmaste konkurrentländerna, Tyskland, Sverige och Danmark och arbetslösheten stiger.

Han konstaterade att landet har haft problem – både ekonomiskt och mentalt – under den senaste tiden och att det nu är dags att hitta talkoandan och inte bara se till sina egna intressen.

- Nu bör alla vara flexibla och alla bör vara ödmjuka, sa Sipilä.

Juhani Salonius, Jari Lindström (Sannf), Juha Sipilä (C), Alexander Stubb (Saml).
Bildtext Juhani Salonius, Jari Lindström (Sannf), Juha Sipilä (C), Alexander Stubb (Saml)

Sipilä hänvisade till regeringsprogrammet som har som ett mål att höja sysselsättningsgraden till 72 procent och få ut 110 000 finländare i arbetslivet.

Med ett samhällsfördrag vill regeringen få till stånd ett konkurrenskraftssprång på 5 procent. Enhetsarbetskostnaderna ska ner med minst 5 procent men arbetstagarnas omställningsskydd måste samtidigt bli bättre.

Tidtabell för processen

Fram till den 21 augusti ska arbetsmarknadsparterna – under nyutnämnda utredningsmannen Juhani Salonius ledning – diskutera om man kan godkänna de övergripande målen för ett samhällsfördrag.

Samhällsfördraget ska, om det godkänns, löpa under tiden 22.8.2015 - 31.1.2017. En utvärdering ska göras i mars 2017.

"Greklands väg inte vår"

Finansminister Alexander Stubb (Saml) konstaterade att Greklands väg inte kan vara Finlands väg.

- Jag vill aldrig se att Finland är i ett läge där andra dikterar vad vi ska göra, sa Stubb.

Det centrala enligt Stubb är att få den offentliga ekonomin i balans, att åstadkomma tillväxt och nya arbetsplatser.

Arbets- och justitieminister Jari Lindström (Sannf) lyfte fram långtidsarbetslösheten som ett av de största problemen.

"Pengarna tar slut"

- Vi har snart helt enkelt inte pengar för en så stor arbetslöshet och de gamla beprövade metoderna fungerar inte längre. Vi behöver nya metoder och modeller, sa Lindström.

Jyri Häkämies, vd för Finlands näringsliv EK, poängterade också behovet av nytänkande. Enligt honom är den förlorade konkurrenskraften 15 procent.

För att återfå den ska 5 procent komma från lönerna och följande lönerunda bör ske på lokal nivå. 5 procent är företagens ansvar. De ska ta i bruk bland annat ny teknik och digitalisering. Och de återstående 5 procent ska dras in via samhällsfördraget.

Häkämies varnade också för följderna om samhällsfördraget inte ros i hamn. Då blir det högre skatter och det är något som arbetsgivaren inte vill se.

- Vi behöver skattesänkningar, sa Jyri Häkämies.

Arbetstagarna positiva

Också arbetstagarorganisationerna sade sig på måndagen vara beredda att förhålla sig seriöst till samhällsfördraget.

Juha Sipilä (C), Jyri Häkämies, Markku Jalonen, Lauri Lyly och Sture Fjäder
Bildtext Juha Sipilä (C), Jyri Häkämies, Markku Jalonen, Lauri Lyly och Sture Fjäder.

FFC:s ordförande Lauri Lyly menar att det är en stor process som nu har satts i rullning, alla vill att det ska börja gå bättre men frågan är bara hur.

- Vi måste stärka kunnandet, vi måste få folk ur arbetslöshetsregistret och in på arbetsmarknaden och vi måste också få med de allt fler snuttjobbarna, sa Lyly.

Akademikercentralen Akavas ordförande Sture Fjäder säger att Akava är med men att också arbetsgivarna måste ta sitt ansvar i den fortsatta processen. Akavas fullmäktige sammanträder redan på tisdagen för att bestämma om man är beredd att gå vidare.