Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Talvivaararättegången börjar – vem hade ansvaret?

Uppdaterad 04.08.2015 18:35.
Bildtext Det är en omfattande ansvarshärva som rätten tvingas nysta upp.

Vem fattade besluten, vem bär ansvaret – och vem borde ha slagit larm om åtgärder tidigare? Det här är några centrala frågor som professor Jussi Tapani ställer inför Talvivaararättegången som inleddes i dag.

Fyra chefer, bland dem bolagets tidigare verkställande direktör Pekka Perä åtalas för grov miljöförstöring. Alla de åtalade nekar till brott.

Rättegången hålls i tingsrätten i Kajana och beräknas ta två månader. Man vill särskilt utreda misstagen i samband med byggandet av den så kallade gipsfällningsbassängen

Gruvan i Talvivaara har varit olycksförföljd redan i byggskedet. Läckor har inträffat med jämna mellanrum från det jättelika gruvområdet i innersta Kajanaland, 6 000 hektar – eller en tredjedel av Helsingfors. De viktigaste årtalen hittar du i tidslinjen nedanför.

Gruva i Talvivaara
Bildtext Höga gruvhögar i Talvivaara.

Gruvan utvinner främst nickel med hjälp av så kallad biolakning, som är en omstridd metod. Det handlar i korthet om att utvinna nickel genom att lösa upp metaller med hjälp av bakterier.

De framgrävda malmhögarna besprutas med bakterielösning. När nickelhalterna är tillräckligt höga tas de tillvara. Talvivaaragruvan renar sedan spillvattnet själv.

Aldrig gått med vinst

Det problematiska med gruvan är att den inte har gått med vinst för varken aktieägare eller staten, som i samband med konkursen gått in som ägare.

Verksamheten motiveras med arbetsplatser i det glest bebodda Kajanaland där arbetslöshetsgraden är över 20 procent. Men allt fler invånare är bekymrade över utsläppen i terrängen och vattendragen.

Så här planeras spillvattenröret till Nuasjärvi.

Turismen i det anrika hotellkomplexet Katinkulta är hotad, efter att myndigheterna givit tillstånd för ett 18 km långt spillvattenrör till sjön Nuasjärvi, norr om gruvan. Det finns hundratals sommarstugor vid Nuasjärvis stränder.

Läckorna väckte lokalbefolkningen

De största läckorna inträffade i november 2012 och april 2013. De ledde till att vatten med höga halter av sulfater och metaller rann ut i vattendragen både norr och söder om gruvan. Som mest läckte det ut 10 000 kubikmeter spillvatten i timmen.

Säkerheten för de anställda har ofta varit bristfällig och dödsfallet våren 2012 bidrog till den folkrörelse som uppstod mot gruvan och dess verksamhet.

Myndigheterna har givit klarsignal till gruvbolaget att släppa ut rekordstora mängder avfallsvatten, eftersom spillvattnet har hotat svämma över sina bredder vid gruvan.

- I år har fem miljoner kubikmeter spillvatten släppts ut längs olika rutter i terrängen, berättar informationschef Olli-Pekka Nissinen. Spillvattenröret torde bli klart i augusti-september.

- Vattenläget är fortsättningsvis svårt vid gruvan på grund av den regniga sommaren, uppger Nissinen.

Företagsböter eller villkorligt fängelse?

Professor Jussi Tapani vid Åbo universitet säger att rättsfallet om Talvivaara gruva är exceptionellt på grund av skadegörelsens omfattning.

- Så här stora rättegångar om miljöbrott har vi inte haft i Finlands historia, bedömer han.

Professor Jussi Tapani vid Åbo universitet.
Bildtext Jussi Tapani är professor vid Åbo universitet och följer rättegången med intresse.

Enligt Tapani är det svårt att säga om Talvivaara kommer att bli ett prejudikat när det gäller miljöförstöring.

- Det är svårt att veta om fallet går till Högsta domstolen. Om man däremot talar om vägledande avgörande – alltså vad man borde lära sig av fallet Talvivaara – så är det säkert fråga om ett sådant fall.

- Straffet kan vara företagsbot eller villkorligt fängelse, säger Tapani.

Hurudan var rollfördelningen i Talvivaara?

Huvudansvaret för gruvan vilar nog hos bolagets tidigare vd Pekka Perä, men ansvarsfrågan i gruvans olika skeden är enligt Tapani rättens uppgift att utreda.

- Juristerna är intresserade av hur man argumenterar om rollfördelningen i Talvivaara.

- Oaktsamhetens gränser är också viktiga att utreda liksom vilka lagar och förordningar man borde följa när det gäller Talvivaara.

Det är ändå klart att allmänheten är mer intresserad av vålds- än av miljöbrott, så är det bara, säger Tapani vidare.

Tvungen att använda straffrätt

I den stundande Talvivaararättegången är det straffrättens paragrafer som tillämpas.

- Straffrätt är ett repressivt medel och därför problematiskt, betonar Tapani.

- Man borde se framåt i stället för bakåt och värna om miljön. Men det är straffrättens paragrafer som gäller.

Vattenproblemet avgör gruvans framtid

Vattenproblemet, både regn och snö, men också det spillvatten som uppkommer vid biolakningen, kommer att avgöra gruvans framtid.

Som mest fanns det inemot 10 miljoner kubikmeter vatten på gruvområdet vintern 2014-2015 och alla tänkbara dammar var fulla.

Avtappningsledning från Talvivaara till sjön Nuasjärvi.
Bildtext Spillvattenröret till sjön Nuasjärvi.

För att ge mängden proportioner har Yle Nyheter tidigare skrivit att mängden kunde fylla 80 riksdagshus.

Därför är spillröret till Nuasjärvi viktigt. Man måste kunna reglera vattennivåerna bättre.

Det lokala motståndet ökar ändå i takt med att miljön smutsas ner och rättegången väntas ytterligare lyfta fram de känsliga utsläppsfrågorna.

Gruvans skeden har skildrats i en omdebatterad dokumentär, Talvivaaran miehet.

Det finns också invånare med sommarstugor nära gruvan vars vardag helt är beroende av renvattentransporter från gruvbolaget.

Detta har hänt:

2003 Pekka Perä köper gruvrättigheterna från sin tidigare arbetsgivare Outokumpu. Priset är två euro.

2008 Talvivaara nickelgruva inleder verksamheten i Sotkamo.

2008, 2010 och 2012 Läckor i gipsfällningsbassängerna.

2011 Höga utsläppshalter uppmäts vid sjöarna intill gruvan.

Våren 2012 En arbetstagare vid gruvan dör efter att ha andats in svavelväte. Döda fåglar påträffas på gruvområdet.

Talvivaaras tidigare vd Pekka Perä
Bildtext Talvivaaras tidigare vd Pekka Perä står åtalad för grov miljöförstöring.

Juni 2012 Enligt Säkerhets- och kemikalieverket Tukes finns det brister i säkerheten vid Talvivaara.

Augusti 2012 Talvivaara medger att metallhalterna har stigit i de närmaste sjöarnas bottensediment. Talvivaaras förlust stiger till över 20 miljoner euro.

November 2012 Ena gipsfällningsbassängen vid gruvan läcker och spillvatten rinner ut. Metallfabriken vid gruvan är stängd i flera dagars tid.

Februari 2013 NTM-centralen i Kajanaland ger lov åt Talvivaara att släppa ut 1,8 miljoner kubik spillvatten från gipsfällningsbassängen, efter att vattnet renats.

April 2013 Gipsfällningsbassängen vid Talvivaara läcker igen.

Bildtext Lumijoki älv i Sotkamo i maj 2013.

November 2013 Talvivaaras aktier är värda fyra cent. Både Talvivaara och dotterbolaget Talvivaara Sotkamo beslutar anhålla om företagssanering.

December 2013 Dotterbolaget Talvivaara Sotkamo, som ansvarar för gruvverksamheten beviljas företagssanering. Gruvbolagets skulder uppgår till 1,5 miljarder euro.

Januari 2014 Åtalen mot Talvivaara går till åklagaren. Åtalet rubriceras grovt miljöbrott. NTM-centralen i Kajanaland ber om ny polisutredning gällande tappandet av lösningsmedel från metallfabriken till dagbrottet.

Ett fält med orangefärgat slem och jord på marken i Sotkamo.
Bildtext Spillvatten vid Talvivaara.

September 2014 Åklagarämbetet i Östra Finland beslutar att väcka åtal för miljöbrott. Enligt utredningsman Pekka Jaatinen förutsätter en lyckad företagssanering att bolagets skulder skärs ner. Talvivaara har tid till början av december att hitta finansiärer för företagssaneringen.

Oktober 2014 Talvivaara ber om byggtillstånd för ett spillvattenrör till sjön Nuasjärvi, 18 kilometer norrom gruvan, för att underlätta vattenproblemen i gruvan .

November 2014 Talvivaara meddelar att Talvivaara Sotkamo anhåller om konkurs. Staten beviljar 50 miljoner tilläggspengar åt gruvbolaget.

Februari 2015 Näringsminister Jan Vapaavuori (Saml) uppger att gruvbolaget Talvivaara Sotkamo har flera intresserade köpare. Regeringen reserverar 100 miljoner i sin tilläggsbudget för att stävja miljöproblemen och för upprätthålla verksamheten vid gruvan. Gruvan har nio miljoner kubik spillvatten på området inför vårflödet.

Jan Vapaavuori
Bildtext Tidigare näringsminister Jan Vapaavuori (Saml).

Februari 2015 Staten grundar aktiebolaget Terrafame för att kunna delta i arrangemangen kring Talvivaaras framtid. En ytterligare reservation på 97 miljoner euro läggs åt sidan för Talvivaara. Det planerade spillvattenröret till sjön Nuasjärvi är i motvind.

12 mars 2015 Det brittiska placeringsbolaget Audley Capital Advisors LLP ger ett villkorligt bud om att köpa gruvverksamheten i Talvivaara. Villkoren tros handla om att gruvans vattenproblem måste fås under kontroll. Avtalet ingås mellan Audley och Terrafame. Själva affären ska verkställas sommaren 2015.

April 2015 Regionförvaltningsverket i Norra Finland ger bygglov för ett spillvattenrör från gruvan till sjön Nuasjärvi. Röret väntas bli färdigt i augusti-september 2015.

Talvivaara i juni 2015
Bildtext Talvivaara i juni 2015.

April 2015 Myndigheterna ger grönt ljus för gruvan att börja släppa ut sitt spillvatten i den närbelägna terrängen. Beslutet innebär att utsläppskvoterna för sulfater, mangan och natrium överskrids i Talvivaara 2015.

Augusti 2015 Gruvan har släppt ut fem miljoner kubik spillvatten i terrängen i år men vattennivåerna vid gruvan har inte märkbart sjunkit på grund av den regniga sommaren, uppger bolagets informationschef Olli-Pekka Nissinen.

Källa: Yle Uutisets sammanställning, eget arkiv