Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fackförbunden väntar sig tuffa förhandlingar

Från 2015
Uppdaterad 04.08.2015 08:04.
Yle Nyheter TV-nytt: "Det finns många metoder" - Spela upp på Arenan

Bland arbetsmarknadsorganisationerna rådde det blandade känslor efter att regeringen presenterat sitt samhällsfördrag. FTFC:s ordförande Antti Palola efterlyser ett rättvist fördrag och Akavas Sture Fjäder vill se chefernas ansvar.

Akavas ordförande Sture Fjäder, du talar för ett jämlikt avtal där också arbetsgivaren tänjer. Vad tycker du att arbetsgivaren ska tänja på?

- Det behövs ett nytt förändringsskydd. När människor blir arbetslösa ska arbetsgivaren ta ett större ansvar och till exempel finansiera ny utbildning. Jag tror att finländskt näringsliv kommer att gå med på att göra förändringsskyddet litet bättre. Men det är klart att hela avtalet ska gälla alla så man måste också titta på ledningens belöningssystem. Nu har det varit betydligt bättre de senaste åren än för alla andra.

Akavas nya ordförande Sture Fjäder
Bildtext Sture Fjäder
Bild: Akava

Var tänjer Akava?

- Vi är beredda att titta på alla frågor på ett nytt sätt. Vi har inga frågor som vi inte kan diskutera. För att få tillbaka konkurrenskraften måste vi köra en moderat lönepolitik också i framtiden. Vi kan inte ha högre löneförhöjningar än i Sverige och Tyskland. Lönelyften måste vara lägre för att vi ska kunna få exportindustrin på fötter igen. Då kan vi ha kvar välfärdssamhället, bibehålla en hög utbildningsnivå och ha pengar i den offentliga sektorn. Det är frågor som nu bara måste åtgärdas.

Vilken är din fingertoppskänsla, får man tillstånd ett samhällsfördrag?

- Nå, jag tror nog att det blir ganska tufft fram till den 21 augusti. Om det inte blir en tillräckligt bred lista med tillräckligt av de frågor som finns i regeringsprogrammet blir det tufft. Vi ska göra ett försök men jag vågar inte sätta några pengar i blöt. Det här är nog en av de svårare förhandlingssituationer jag har sett, säger Fjäder.

Juhani Salonius har fått uppdraget som utredningsman. Litar man på Salonius?

- Salonius ska försöka jämka mellan olika parter men det är inte han som sluter avtalet, utan arbetsmarknadsparterna.

Gammalmodig samarbetslagstiftning

Ordförande för FTFC Antti Palola, vad är ett jämlikt, rättvist avtal enligt dig?

- Det är ett avtal som belastar båda parter, arbetstagare och arbetsgivare, lika mycket. Hittills har det inte riktigt varit balans i diskussionen. Man säger att vi ska avlägsna styvhet i arbetslivet och att vi ska bli flexiblare men det är ganska lite som har gällt arbetsgivarna. Vi arbetstagare anser att det inte har varit i jämvikt.

Vad vill FTFC ha av arbetsgivaren för att vara med?

- Jag kan inte gå in på detaljer. Vi måste förstärka förändringsskyddet och förändra upps
ägningstiden. De företag som det går ekonomiskt bra för och som gör goda resultat säger i dag upp ganska rejält med folk. Jag vill också att vi tar upp den nuvarande samarbetslagstiftningen. Den är gammalmodig och passar inte in på dagens arbetsliv. Förr hade människor fasta arbetsplatser och avtalen löpte tillsvidare. Nu har vi en arbetsmarknad med tillfälliga avtal och snuttjobb.

Antti Palola
Bildtext Antti Palola
Bild: Lehtikuva/Jarmo Stenmark

Det talades mycket på presskonferensen om måttliga lönepåslag, var går smärtgränsen för FTFC?

- Vi utgår från en måttlig löneuppgörelse. Lönepåslagen måste vara lägre än i till exempel Tyskland. Bara på det sättet kan vi komma i fatt Tyskland. Men inte kan man komma ner så mycket mer från den halv procents löneförhöjning vi gjort de senaste åren. I Tyskland handlar det om närmare 2 procents löneförhöjningar.

Vilken är din fingertoppskänsla – blir det ett samhällsfördrag?

- Det är en svår fråga. Vi har vår första träff i dag och det blir en hård förhandlingsperiod på tre veckor. Jag tror att alla är med och vill sitta vid förhandlingsbordet på allvar men frågorna är inte enkla, de är stora och det är först efter tre veckor som man kan utvärdera hur långt vi kommit. FTFC:s styrelse fattar det slutliga beslutet.

Förhandlingarna mycket omfattande

Förhandlare Juhani Salonius, hur ser du på utgångspunkterna för förhandlingarna?

- Jag ser det som positivt att alla parter har förbundit sig till målsättningen och nu måste vi bara i praktiken hitta det som behövs för att få igång processen.

Juhani Salonius
Bildtext Juhani Salonius har utsetts till samhällsfördragets utredningsman.
Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Du har varit med om många förhandlingar, hur svår är den här?

- Det är säkert en av de svåraste. Den är mycket omfattande kan man säga. Men vi försöker gå steg för steg mot det mål som alla i princip har godkänt.

Det handlar om ett samhällsfördrag som man aldrig tidigare har lyckats ro i land i Finland – vilka är förutsättningarna?

- Saken är helt enkelt den att vi inte längre kan ta till de metoder – läs devalvering – som vi tidigare gjort här i landet. Vi kan också, om vi vill, göra inhemska beslut och avtal som ger samma effekter som devalveringen gjorde tidigare. Och om vi hittar de nya vägarna så kan vi vara lyckliga över att vi klarar oss – också med euron.

Rinne stöder fackets syn

Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne kritiserar planen för det samhällsfördrag som statsminister Juha Sipilä har satt igång,

Rinne stöder fackförbunden FCC:s och STTK:s syn på att samhällsfördraget - trots sitt namn - är en ren arbetskraftspolitisk lösning.

Rinne sade i Yles program Päivän Kasvo att utgångsläget för förhandlingarna är i obalans. Enligt honom har arbetsgivarna egentligen ingenting att förlora.

Enligt Rinne är det fråga om en förhandlingsprocess gällande löntagarnas inkomstbildning som statsmakten nu tagit ett starkt grepp om.