Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Ett kärnkraftverk kan bli ett nytt Talvivaara”

Från 2015
Uppdaterad 04.08.2015 07:32.
Inifrån Olkiluioto 3:an

Om dagens elpriser håller i sig kommer de kärnkraftverk som byggs i dag aldrig att bli lönsamma. De kommer att sakna minst en tredjedel av de pengar de skulle behöva.

Peter Lund som är professor i teknisk fysik vid Aalto-universitetet ser inga tecken på att elpriset skall stiga i framtiden.

- Under de senaste tio åren har kärnkraftens pris fördubblats och elpriset halverats. Under de kommande femton åren kommer elpriset att fortsätta att sjunka. Det beror på att elförbrukningen har minskat samtidigt som ny elproduktion som vindkraft och solkraft har kommit ut på marknaden.

Högre elpris 2030?

Men Tuomo Huttunen som är expert på kärnkraft vid Finsk energiindustri vill se längre in i framtiden än så.

- Det viktiga är vilket elpriset kommer att vara under de sextio år som följer efter att ett kärnkraftverk har blivit färdigt.

Tuomo Huttunen hänvisar till att Fennovoimas kärnkraftverk väntas stå klart 2024. Han påpekar att Fennovoimas ägare fortfarande tror på att kraftverket kommer att löna sig.

En av ägarna är Borgå energi.

- Vem vet hur högt elpriset är om tio år. Jag tror nog att chansen är stor att det är högre än i dag, och då blir ett kärnkraftverk lönsamt, säger Borgå energis vd Patrick Wackström.

Vindkraft kräver stöd

Patrick Wackström lyfter fram att vindkraften i dag får rundliga stöd. Staten lovar vindmöllorna ett elpris på ca 105 euro per megawattimme, och betalar skillnaden till marknadspriset. I dag är elpriset 27 euro per MWh. Ett kärnkraftverk blir lönsamt då elpriset är över ca 40 euro per MWh.

- Utan stöd skulle inget vindkraftverk finnas på marknaden. Kärnkraften fungerar tills vidare utan något stöd, säger Patrick Wackström.

Misslyckad kärnkraft blir dyr

Men Peter Lund litar inte på att kärnkraften kommer att klara sig utan stöd.

- I England ser man vad som händer om kärnkraftverk misslyckas. Där har staten tvingats stöda kärnkraftverken med tio miljarder euro.

Som Peter Lund ser det är vindkraften ekonomiskt tryggare.

- Om ett vindkraftverk går i konkurs kan man stänga det, skrota det och sälja skrotet. Ett kärnkraftverk kostar en eller två miljarder euro att köra ner då avfallet ska lagras och verket ska avvecklas. I värsta fall måste skattebetalarna alltså betala för ett olönsamt kärnkraftverk på samma sätt som vi nu betalar för Talvivaara.