Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

DN: Samband mellan luftföroreningar och demens

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Avgaser från avgasröret på en bil
Bildtext Totalt 16 procent av demensfallen i studien kan bero på avgaser, säger en av forskarna.
Bild: Pentti Palmu

Att bo på en livligt trafikerad gata kan öka risken att insjukna i demenssjukdomar, visar en svensk studie från Umeå universitet som Dagens Nyheter rapporterar om.

Personer som bor på gator med mycket avgaser löper större risk att utveckla demenssjukdomar som till exempel Alzheimers, jämfört med personer som andas ren luft där de bor.

Totalt 16 procent av demensfallen i studien kan bero på avgaser, säger en av forskarna.

Forskarna följde med knappt 2 000 Umeåbor under 15 år. Alla deltagare var i början av studien friska och över 55 år. Personerna deltog i minnesundersökningar vart femte år samtidigt som forskarna uppmätte mängden avgaser vid deras hemgator.

Mycket kvävedioxid i Umeå centrum

Drygt 300 av de 2 000 umeåbor som deltog i studien drabbades av någon demensrelaterad sjukdom under perioden.

Deltagare som bodde på gator med livlig trafik hade en 40 procent större risk att insjukna i demenssjukdomar än deltagare vars hemgator hade minst avgaser.

I centrum av Umeå överskrids de europeiska gränsvärdena för kvävedioxid och partiklar. Däremot är luften ren i utkanten av staden och skillnaderna mellan deltagarnas exponering för avgaser var tydlig.

I tidigare studier har man konstaterat att luftföroreningar kan öka riskerna att insjukna i exempelvis astma, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är först under de senaste åren som forskare har intresserat sig för hur luftföroreningar påverkar hjärnfunktioner.