Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åklagaren: Perä gjort sig skyldig till miljöförstöring i 11 år

Från 2015
Uppdaterad 04.08.2015 20:01.
Till vänster advokaten Hannu Kokko, till höger Talvivaaras tidigare vd Pekka Perä.
Bildtext Till vänster advokaten Hannu Kokko, till höger Talvivaaras vd Pekka Perä.

Talvivaararättegången har inletts. Åklagaren säger att gruvföretagets vd Pekka Perä gjort sig skyldig till miljöförstöring och orsakat allvarliga hälsorisker sedan den 10 mars 2004, alltså i över 11 år.

Enligt åklagaren har varken Perä, eller andra som fungerat som chef för gruvan, hållit sig tillräckligt informerade om hur verksamheten påverkar naturen.

Perä tar på sig ansvaret för pumpandet av lösningsmedel från gruvan till det öppna dagbrottet. Det var bättre att styra de farliga lösningsmedlen till dagbrottet, eftersom en okontrollerad läcka hade varit ett sämre alternativ, uppger Perä.

Det här framgår ur polisens förundersökningsmaterial, som blev offentligt på tisdagen då rättegången mot Perä och tre av bolagets chefer - bland dem också tidigare vd Harri Natunen - inleddes i tingsrätten i Kajana.

Krav på stora ersättningar

Alla fyra åtalade anklagas för grov miljöförstöring och ersättningskraven är rekordhöga.

Åklagaren Heikki Ylisirniö anser att försummelserna vid Talvivaara började redan i planeringsskedet.

- De nödvändiga utredningarna blev ogjorda och det ledde till att man valde metoder som orsakade miljöskador. Kort sagt begicks det misstag redan från början, säger Ylisirniö.

Åklagaren yrkar på att Perä ska dömas till tio månaders villkorligt fängelse och Natunen till minst åtta månaders villkorligt fängelse.

Dessutom kräver åklagaren att Talvivaara Sotkamo Ab ska betala en företagsbot på 850 000 euro för grov miljöförstöring. Därtill anser åklagaren att de fyra som står åtalade borde dömas till att solidariskt med Talvivaara Sotkamo betala 13,3 miljoner euro till staten för den ekonomiska vinning de har fått av brotten.

Tvetydiga uppgifter om Natunen

Talvivaaras tidigare vd Harri Natunen under rättegången den 4 augusti 2015.
Bildtext Harri Natunen till höger.

Det har visat sig råda oklarheter kring Harri Natunens tid som vd för gruvbolaget. Upggifterna från förundersökningens polisförhör och handelsregistrets uppgifter stämmer inte överens.

Enligt uppgifter från polisförhören var Natunen verkställande direktör för Talvivaara Sotkamo Ab perioden 29.4 – 16.11.2012. Då polisen förhörde Natunen i april 2013 var han ändå fortfarande registrerad som vd i handelsregistret.

Också datumet när Natunen tillträdde är olika i förhörsuppgifterna och handelsregistret.

Lång process

Rättegången betecknas som exceptionell för finländska förhållanden och den beräknas pågå i två månader. Förundersökningen har tagit två år och rätten har 4 000 sidor material att ta ställning till.

Åklagare Ylisirniö tror att det kommer att bli en tuff rättegång där åsikterna går isär om det mesta.

- Inga lätta ärenden finns på bordet. Parterna grälar säkert om varje detalj, säger han.

En dom är att vänta tidigast i november, uppger åklagaren. Alla de åtalade nekar till brott.

Miljötillståndets betydelse?

- Den svagaste punkten i åtalet handlar om att gruvan hade ett miljötillstånd, säger försvarsadvokat Markus Kokko.

- Nu påstås det att gruvan brutit mot miljölovet. Det här är åtalets svagaste påstående, anser han.

Har uranets betydelse hemlighållits?

I samband med dagens rättegång fick åklagaren Heikki Sirviö frågan om det radioaktiva grundämnet, metallen uran, som varit i skymundan gällande Talvivaara. Har uranets betydelse hemlighållits?

- Förundersökningen ger inte belägg för att uranet har hemlighållits, säger åklagaren Heikki Ylisirniö.

- När verksamheten i Talvivaara körde igång blev det klart att även uran upplöses i processen. Att ta tillvara uran var således ett alternativ i Talvivaara.

Ylisirniö säger ändå att uranet inte nämns i åtalet och därför vill han inte spekulera i det här.