Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Öringar i Illby får snart nya lekplatser

Från 2015
Uppdaterad 05.08.2015 10:26.
Bygget är ännu i full gång.
Bildtext Bygget är ännu i full gång.
Bild: Yle/Benjamin Helling

Fisktrappan i Illby å i Borgå ska ge fiskarna bättre vandringsmöjligheter och kan på sikt öka till exempel öringspopulationen i ån. Nylands NTM-central står för bygget som väntas vara klart i slutet av september.

Tack vare fisktrappan ska fiskarna i Illby å i framtiden kunna röra sig uppströms för att leka och föröka sig i forsarna där. Tidigare har liknande konstruktioner byggts i Borgå å och i Svartså.

- Fisktrappan är, precis som namnet säger, en trappa. Fisktrappor byggs för att hjälpa fisken att ta sig över naturliga hinder, säger fältfunktionär Christian Lindén vid Borgå-Sibbo fiskeområde.

Lätt att underhålla

Lindén förklarar att trappans trösklar för vattnet till portar i trappan där fiskarna kan ta sig igenom och vidare uppåt i ån.

Fisktrappan i Illby finns vid Vävarsbacka och byggs i cement och kommer inte att kräva mycket i underhållsväg. Efter att NTM-centralens arbete är färdigt är det meningen att Borgå-Sibbo fiskeområde ska stå för underhållet av trappan.

- Den har konstruerats på ett sådant sätt att det inte ska fastna en massa bråte i den så jag tror inte det blir några problem där.

Större fiskpopulationer i ån

Att fisktrappan byggs är mycket positivt med tanke på fiskarna i ån. Framförallt är det öringarna i Illby som berörs av trappan, men Lindén misstänker att också Vimman kan ha nytta av den.

- På sikt kan vi få en större öringspopulation här i ån.

Vilka effekter fisktrappan får vet man ändå först efter att ha provfiskat då trappan är färdig.

Utöver fisktrappan vid Vävarsbacka håller man dessutom på att restaurera forsen vid Postbacken. Fisktrappan väntas bli klar i slutet av september så länge arbetet fortskrider smärtfritt.