Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bullerskydd vid skrotföretag i Karis ska återställa grannsämjan

Från 2015
Uppdaterad 06.08.2015 14:58.
Skrotföretaget Romu Keinänen

Grannar till skrotföretaget Romu Keinänen i Karis är missnöjda med bullret från skrotningen. Grannarna torde bli lättade då Romu Keinänen planerar ett bullerskydd.

- Det är som om åskan skulle gå. Det stör oerhört. Jag kan överhuvudtaget inte förstå att man vill vara ute på gårdsplanen när det bullrar på, säger Klaus Luomanen som bor på Livländarvägen i Bäljars.

Klaus Luomanen på sin gård i Bäljars i Karis.
Bildtext Klaus Luomanen på sin gård i Bäljars.

Luomanens hem ligger mellan riksväg 25 och Ekenäsvägen. Norr om Ekenäsvägen finns Bäljars industriområde där Romu Keinänen verkar.

Romu Keinänens delägare Jyri Keinänen är medveten om bullret.

- Jag förstår att det stör. Speciellt sommartid då man är ute.

Jyri Keinänen förklarar varifrån det upplevda oljudet kommer.

- Vi klipper med en stor skärare och det dånar när vi kippar skrotet i skärarens gap. Det är ett typ av ljud som bär långt, säger Keinänen.

Bullermätningar pågår

År 2013 lät Raseborgs stad mäta ljudnivåerna från Romu Keinänens tomt. Det gjorde man på grund av en namnlista mot verksamheten och bullret. Listan undertecknades av nästan 70 invånare. Då mätningarna gjordes överstegs gränsnivån på 55 decibel. Jyri Keinänen säger att bolaget har beställt nya mätningar.

- Vi har gjort två mätningar som berör miljölovet. Båda gångerna har ljudnivån underskridit 55 decibel. Nu görs en tredje mätning. Då får vi se om det uppfyller miljölovets krav, säger Keinänen.

Jyri Keinänen framför en grip på Romu Keinänens tomt.
Bildtext Jyri Keinänen vid en grip på Romu Keinänens tomt.

Jyri Keinänen hävdar att ljudnivån är tillräckligt låg och verksamheten strider därmed inte med miljölovet.

- Romu Keinänen bryter inte mot lagen.

Stora störande metalkrossar

Förutom bullret störs Klaus Luomanen inte av Romu Keinänens verksamhet.

- Verksamheten är okej och den ska absolut fortsätta, men man borde i tiderna ha satt sådana regler och bestämmelser att man måste bygga ett ordentligt bullerskydd.

Luomanen påpekar också att industriområdet i Bäljars inte stör honom. Det är enbart Romu Keinänens tunga metallmaskiner som förargar honom. Luomanen säger att han vet att bullret också hörs till Tårnbygatan norr om Ekenäsvägen i Läpp.

- Det är endast de stora metallkrossarna som inte lämpar sig för det här området.

Plan mot buller

Skrotföretagaren Keinänen säger att företaget jobbar på saken.

- För ett år sedan anlitade vi ett företag som gör en plan för ett bullerskydd och hur det ska byggas, säger Keinänen.

Om företaget Romu Keinänen inte bekostar ett bullerskydd anser Klaus Luomanen att staden Raseborg måste göra det.

- I så fall är det staden Raseborgs plikt. Man har lockat hit en företagare och kan inte förbjuda verksamheten, men man måste se till att befolkningen inte lider av det, säger Luomanen.

Staden måste hjälpa

Romu Keinänens bullerplan ska bli färdig i år. Bullerskyddet kan inte byggas på Romu Keinänens fastighet, utan på stadens mark. Raseborgs stad måste bidra med mark.

- Här kommer staden in, men det är helt klart att Raseborgs stad inte investerar i sådant här. Det är på företagarens ansvar.

Bullerskydd är dyrt

Att planera och bygga ett bullerskydd är dyrt.

- Budgeten för ett bra bullerskydd som i praktiken stoppar allt oljud kostar minst 700 000 euro. Hela summan betalas av företagaren, säger Jyri Keinänen.

Jyri Keinänen säger företaget bygger ett bullerskydd om man får lov att göra det.

Bosättning och industri mot varandra

Klaus Luomanen som bor invid området önskar att staden Raseborg hade agerat på ett annat sätt.

- Man har satt bosättningen mot industrin och det är fel. Båda ska existera. Nu måste problemet lösas. Man kan inte hoppas på att ljudet försvinner av sig själv.

Bil skrotas hos Romu Keinänen.

Jyri Keinänen är mycket medveten om stadens planläggning för nya bostadsområden i Läpp och Bäljars.

- Därför planerar vi det här. I Tyskland är det mycket vanligt med väggar runt dylika industriområden. Där kan väggarna vara mellan sju och tio meter höga.

Hopp om bullerskydd vid riksväg 25

I fall bebyggelsen i Läpp och Bäljars ökar hoppas Klaus Luomanen att staden bygger ett bullerskydd längs riksväg 25.

- Bullret från riksväg 25 är oundvikligt, men bosättningen har varit här före vägen. I fall det kommer nya lösningar måste man bygga ett bullerskydd längs den stora vägen.

Keinänen vill utvidga

Romu Keinänen har tidigare ansökt om ett nytt miljölov för att öka den totala skrotmängden företaget behandlar till max 63 500 ton per år. Det tidigare miljölovet från 2008 ger lov för max 16 000 ton.

Regionförvaltningsverket i södra Finland gav i september 2014 lov åt Romu Keinänen, men Vasa förvaltningsdomstol förkastade det nya miljölovet i vår.

Företaget Romu Keinänen började sin verksamhet i Bäljars i Karis år 2008. Enligt företaget investerade man över 3,6 miljoner euro på skrotstationen i Karis. Skrotföretaget verkar också i Esbo.