Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Många nätbutiker rena rama vilda västern

Från 2015
Uppdaterad 05.08.2015 16:37.
Handla i en nätbutik
Bild: Yle

Konsumenterna köper allt oftare varor på webben där det är lätt att handla. Urvalet är stort och priserna förmånliga. Men det finländska konsumentskyddet inte gäller överallt i världen.

Webbhandeln med detaljhandelsprodukter har ökat med en tredjedel på fem år. Hela 44 procent av alla webbköp av detaljhandelsvaror görs i utländska webbutiker.

Finländska tillsynsmyndigheter kan ingripa bara då det gäller finländska webbutikers produkter och i finskspråkiga webbutikers marknadsföring och avtalsvillkor, säger Konkurrens- och konsumentverket i ett pressmeddelande.

Under de senaste åren har cirka tio procent av konsumenternas kontakter med konsumentrådgivningen gällt köp på webben. Problem kan uppstå särskilt i samband med återkallande av ett köp eller uppsägning av avtal. Det kan också handla om
att den beställda varan inte levererats eller att varan varit defekt.

Kunden luras via avgiftsfria varuprover

Kunden kan också hamna i fällor via avgiftsfria produktprover. Och i stället för en äkta produkt kan ett paket innehålla en produktförfalskning, och då kan till exempel väderförhållanden och olika slag av nätspänning förorsaka skada.

På nätet kan det också förekomma produkter som dragits bort från marknaden på grund av att de varit farliga för konsumenten.

Om en produkt inte uppfyller säkerhetskraven och butiken verkar utanför myndigheternas behörighetsområde är det konsumenten som bär ansvaret för eventuella skador.

Kampanj ska ge ökad trygghet

Kampanjen "Kunskap ökar säkerheten" , som inleddes denna vecka, fäster uppmärksamhet vid frågor som den som köper på webben borde ha klart för sig före ett köp.

Kampanjens slogan är "I den här staden finns ingen sheriff" - med syftning på risken för att näthandel kan vara rena rama vilda västern där ingen övervakar produkternas säkerhet eller tryggar konsumentens rätt.

Konsumenterna får praktiska tips för webbköp och anvisningar om hur man identifierar en ansvarsfull butik och en tillförlitlig produkt på webben.

Kampanjen får synlighet också på Yle.

Bakom kampanjen står Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Kampanjen stöds också av förbundet Finsk Handel.

Diskussion om artikeln