Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oviss framtid för Lovisa då Fennovoimas kärnkraftsprojekt förverkligas

Uppdaterad 06.08.2015 08:41.
Kärnkraftverket i Lovisa
Bildtext Kärnkraftverket i Lovisa

Framtiden för kärnkraftverket på Hästholmen i Lovisa är igen oviss. De två reaktorerna ska bytas ut, den ena om 12 år och den andra om 15 år. Frågan är om Lovisa kärnkraftverk får lov att bygga åtminstone en ny reaktor efter att Fortum meddelade att de går med i Fennovoimas kärnkraftsprojekt i Pyhäjoki.

De två reaktorerna i Lovisa ägs och drivs också av energibolaget Fortum. Stadsdirektör Olavi Kaleva hoppas ändå att detta inte påverkar Lovisa.

- Det är svårt att säga vad det innebär för Lovisas del. Fortum har tidigare varit delägare i Olkiluoto kärnkraftverk i Euraåminne så det är logiskt att de också vill vara delägare i Fennovoima. Jag tror och hoppas att deras planer beträffande Lovisa inte påverkas av det här beslutet, säger Kaleva.

"Hoppas att drifttillståndet kan förnyas"

Kärnkraftverket på ön Hästholmen utanför Lovisa började byggas 1970 och är Finlands första kärnkraftverk. Elektriciteten från Lovisa kärnkraftverk täcker ungefär 10% av landets energiproduktion.

Olavi Kaleva.
Bildtext Olavi Kaleva

De två reaktorerna börjar vara i slutet av sin 50 års långa livstid och för att kraftverket skall kunna fortsätta måste drifttillstånden förnyas senast 2027 och 2030.

Lovisas stadsdirektör Olavi Kaleva hoppas på att drifttillstånden ändå kan förnyas trots Fortums nya satsning, eftersom verksamheten på Hästholmen har stor betydelse för staden och hela regionen.

Lovisas framtid osäker

Förutom ovissheten ifall de nuvarande reaktorerna får bytas ut, ifrågasätts också hur byggandet av Fennovoimas kärnkraftverk i Pyhäjoki i norra Österbotten påverkar möjligheterna för Lovisa att få tillstånd till en ny reaktor.

- Det är svårt att säga hur mycket det påverkar Lovisas möjligheter, säger Kaleva. Det är en fråga som avgörs på politisk nivå och det är regeringspartierna som är i nyckelroll i den här frågan. Ser de kärnkraften som en möjlighet i framtiden eller inte.