Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Personalen mår bättre i Raseborg

Från 2015
Raseborgs stadshus, entré, exteriör
Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius

Arbetshälsoprojektet Feelit var lyckat i Raseborg. Stadens personal mår bättre på jobbet i dag än för några år sedan, visar en enkät.

Åren 2011-2013 genomfördes arbetshälsoprojektet Feelit och projektet har lyckats förbättra arbetsvälbefinnandet.

Staden har gjort en uppföljande enkät bland personalen för att utvärdera nyttan av projektet. Svarprocenten var drygt 50 procent.

- Resultatet tyder på att projektet lyckats mycket bra, säger personalchef Johan Nylund.

Välbefinnandet har ökat sedan Feelit startade

Enkäten bestod av sju frågor som handlar om trivseln på jobbet.

Resultatet visar att de anställda som deltog i projektet svarat mest positivt på frågorna.

De som deltagit i projektet ansåg också i större omfattning att det skett en positiv utveckling i välbefinnandet på arbetsplatsen medan det skett en negativ utveckling bland de som inte deltagit.

- 91 procent av de som deltagit har angett att välbefinnandet på arbetsplatsen har utvecklats positivt sedan Feelit startade, säger Nylund.