Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stafettkarneval på finska i Vasa 2017

Från 2015
Uppdaterad 11.08.2015 06:27.
Deltagare i Stafettkarnevalen
Bildtext Arkivbild. Stafettkarnevalen i Helsingfors 2015.
Bild: Yle / Emma Nippala

De finskspråkiga skoleleverna får en motsvarighet till Stafettkarnevalen år 2017 då ett liknande jätteevenemang ordnas i Vasa.

Det är första gången en stafettkarneval ordnas i så stor skala på finskt håll. Ca 10.000 deltagare och lika stor publik väntas till Vasa 19-20 maj 2017.

Finaalitapahtuma, som tävlingarna kallas, kommer att ordnas vartannat år och värdskapet ska cirkulera mellan olika orter i Finland.

Vasa får stå värd för den första karnevalen. Orsaken är att det var Vasaregionens idrottsakademi som grundade den finskspråkiga Kouluviestikarnevaali, ett regionalt evenemang som ordnas i september i flera städer i Finland.

I år ordnas Kouluviestikarnevaali på sju orter; i Vasa, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Mickel, Rovaniemi och Villmanstrand.

Vasa värd också i höst

Det var meningen att Karleby skulle stå värd för de österbottniska tävlingarna i år, men staden drog sig ur. Bland annat på grund av att det ordnats en del idrottsevenemang i staden och de kräver mycket talkoinsatser.

Dessutom ordnas en stafettfest i Kannus varje år för skolorna i Mellersta Österbotten. I Karleby ansåg man att det är onödigt att ha två stafettävlingar så nära varandra.

Vasa står värd istället och tävlingarna väntas samla 3000 österbottniska finskspråkiga skolelever till Karlsplan i Vasa den 10 september. Nästa år står Seinäjoki som värd.

Ny stiftelse grundad

En stiftelse, Suomenkielisen kouluviestikarnevaalin tukisäätiö, har grundats för att marknadsföra och arrangera karnevalerna. Där ingår Finlands idrottsförbund, det finska skolidrottsförbundet och Vasaregionens idrottsakademi. Stiftelsens hemort är Vasa och Håkan Nordman är ordförande.

Håkan Nordman, tidigare riksdagsledamot och fullmäktigeordförande i Vasa
Bildtext Håkan Nordman
Bild: Yle/Sara Bergström

- Den svenska Stafettkarnevalen är något så bra och föredömligt att det också måste erbjudas finska flickor och pojkar, säger Nordman.

Finaalitapahtuma ska ändå inte bli en konkurrent till Stafettkarnevalen i Helsingfors utan ett komplement, enligt honom.

- Vi har diskuterat det här tillsammans och det finns en respekt och ett intresse för varann. Jag tror också eleverna kan känna en glädje i att tävla sinsemellan inom språkgrupperna.

Stafettkarnevalen, som ordnats i Olympiastadion i Helsingfors, sedan 1961 är Europas största årliga skolidrottsevenemang med drygt 9.000 deltagare.

Spred sig från Vasa

År 2012 fick Vasaregionens idrottsakademi i uppdrag av Undervisnings- och kulturministeriet att utreda om det går att ordna något liknande för de finskspråkiga skoleleverna. I september samma år deltog drygt 1300 elever från skolor runtom i Österbotten i den första Kouluviestikarnevaali i Vasa. Sedan dess har tävlingarna spridit sig till fler orter. Målet är 15 orter.

Det blir två stora karnevaler i Vasa de två följande åren eftersom Stafettkarnevalen är utlokaliserad medan Olympiastadion i Helsingfors renoveras. Stafettkarnevalen arrangeras i Vasa 2016, i Esbo och Åbo de därpå följande åren.

Finsk stafettkarneval i Vasa

1:07