Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hälsovårdsstation i Lillkyro får en halv miljon extra pengar

Från 2015
En läkare i sin mottagning
Bildtext Arkivbild: Hälsovårdsstation
Bild: Yle

Den nybyggda hälsovårdsstationen i Lillkyro får möbler och anordningar för 500 000 euro. Hälsovårdsstationen är ett nybygge och utrymmena skall anpassas för vårdåtgärder.

Vasa stad har fått en donation i form av ett testamente. Testamentets storlek är 700 000 euro och det ska användas till förmån för "hälsovårdsväsendet i Lillkyro"

Pengarna går till vård i Lillkyro

En del av pengarna, 100 000 euro, går till att finansiera en maskin som underlättar medicinutdelningen. Pengarna täcker kostnaderna för maskinen i fem år.

Den resterande delen av testamentet går till hemsjukhuset, transportkostnader och annan verksamhet inom social- och hälsovården i Lillkyro.

Lillkyro områdesnämnd, social- och hälsovårdsnämnden och Vasa stadsstyrelse är eniga om att kraven i testamentet fullföljs.

Vasa stad får årligen testamentsdonationer på tiotusentals euro men en testamentsdonation i den här storleksklassen är unik.