Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gallup om inställning till utlänningar väcker förvåning

Från 2015
Uppdaterad 13.08.2015 10:54.
Grafik
Bild: Yle/ Hilppa Hyrkäs, Derrick Frilund

Förvåning har uppstått i sociala medier på grund av en undersökning som Taloustutkimus har skickat ut via e-post.

Kommentarer om gallupen har fått spridning på Facebook – och det frågas nu varför Taloustutkimus anser att den här typens gallup är nödvändig att utföra. Det är oklart vem som har beställt undersökningen.

Oskar Olaussen är en av dem som fått Taloustutkimus frågeformulär. Han berättar att han ombetts rangordna utlänningar som kommer till Finland från olika länder (t.ex. Syrien, Somalia, Thailand, Sverige). Olaussen skulle ange vilka han vill se i Finland och vilka han inte vill se här.

- Jag skulle också ta ställning till huruvida de svarta afrikanerna är sämre än den vita ”rasen”, säger Olaussen, som reagerade starkt mot att ordet ras användes i frågeformuläret.

"Märklig nivå på undersökningen"

Enligt Oskar Olaussen ställs dessutom en rad liknande frågor där man ska uppge om man är av samma eller olika åsikt.

Bland annat tillfrågas om man anser att Sannfinländarna har behandlats på ett orättvist sätt i medierna. Ett par frågor gäller initiativet till en folkomröstning om euron.

Olaussen betecknar undersökningen som mycket märklig.

- Man frågar sig om diskussionskulturen i Finland har sjunkit så här lågt. Är rasism helt normalt numera? Och är det självklart att man i en gallup ställer frågor om bättre och sämre raser?

Taloustutkimus: Vi planerar undersökningen tillsammans med kunden

På Taloustutkimus bekräftar man att en undersökning om synen på invandrare görs. Men i övrigt är svaren angående en dylik enkät undvikande.

Jari Pajunen ansvarar för ett beställningsarbete där man med hjälp av en rad frågor utreder synen på invandringspolitiken och invandrare.

Pajunen säger till Yle Nyheter att han inte kommenterar enskilda undersökningar. Han säger helt allmänt att Taloustutkimus utredningar sker i samarbete med kunden.

- Naturligtvis tar Taloustutkimus fullt ansvar för kvaliteten på de undersökningar som görs. Det viktiga är att vi utreder det som kunden vill ha svar på. Vi är den instans som i sista hand bär ansvaret för undersökningarna, och vi ska se till att frågorna är välformulerade.

- Kunden ger oss ett ämne som ska behandlas och vi formulerar frågor. De måste vara av hög kvalitet och neutrala. Vi använder oss av skalor där den som svarar har olika alternativ att välja mellan, säger Pajunen.

Pajunen medger att det ibland finns provokativa påståenden i samband med opinionsmätningar. Enligt honom finns det ändå alltid en rad svarsalternativ där den som svarar kan välja det som passar bäst. Man kan då antingen vara av samma åsikt eller av olika åsikt.

Frågorna i en opinionsmätning måste vara symmetriska, och det är helheten som räknas, säger Pajunen.

Diskussion om artikeln