Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Maktkamp mellan De gröna och De rödgröna i Helsingfors

Från 2015
Uppdaterad 13.08.2015 07:43.
Otso Kivekäs (Gröna) och Sirkku Ingervo (Rödgröna)
Bildtext Otso Kivekäs (Gröna) anser att Sirkku Ingervo (Rödgröna) ska ge sin plats i ungdomsnämnden till De gröna. Ingervo vägrar.
Bild: Yle/ sirkkuingervo.fi

En maktkamp mellan De gröna och utbrytargruppen De rödgröna utspelar sig nu inom Helsingforspolitiken. De gröna vill komma över De rödgrönas platser i olika organ, men De rödgröna vägrar ge efter.

Det var i mars som Sirkku Ingervo och Zahra Abdulla lämnade De grönas fullmäktigegrupp och bildade en egen grupp som döptes till De rödgröna. De platser som Ingervo och Abdulla haft i andra organ har de ändå inte gett upp, till De grönas förtret.

Mot sin vilja har Ingervo blivit utbytt mot De grönas Erkki Perälä i styrelsen för Backasgatans simcenter och nu vill De gröna också att Ingervo avgår från ungdomsnämnden.

Vi har försökt få henne att lämna ungdomsnämnden, men hon vägrar.

― Otso Kivekäs

- Vi har försökt få henne att lämna ungdomsnämnden, men hon vägrar. Frågan kommer att behandlas inom den närmaste framtiden, säger Otso Kivekäs, gruppordförande för De gröna, till Yle Huvudstadsregionen.

Avgår Ingervo från ungdomsnämnden skulle De rödgröna bara ha en nämndplats kvar då Abdulla sitter i bostadsnämnden. Enligt Kivekäs kan hon få fortsätta med det eftersom De gröna redan har ordförandeposten där.

Ingervo: Enligt stadskansliet behöver jag inte avgå

Ingervo säger att hon inte behöver lämna sina förtroendeplatser för att hon har bytt grupp i fullmäktige. Det har stadskansliet meddelat henne. I mars skrev en tjänsteman på stadskansliet till Ingervo i ett mejl att "I praktiken är platserna i olika organ utsedda på basis av styrkeförhållandena i fullmäktige, men i princip behöver en ledamot inte avgå när denne byter parti".

På stadskansliet uppger man nu att mejlet betydde att Ingervo inte självmant måste avgå, men att hon i princip kan bli avsatt.

- Jag litar på juristen vid stadskansliet som berättade åt mig att jag inte behöver avgå för att jag bytte grupp, säger Ingervo till Yle Huvudstadsregionen.

"Låter som om De gröna är bittra"

Hon säger att hon kan förhandla om platsen i ungdomsnämnden med De gröna men hon vill i så fall ha något istället.

Det verkar som om De gröna tappat perspektivet. Det låter som om man inom De gröna är bittra över att vi lämnade gruppen.

― Sirkku Ingervo

- Om platsen är viktig för De gröna kan vi förhandla. En grupp som i fullmäktige har två ledamöter borde ha fler platser i andra organ än vi har nu, säger Ingervo.

- Det verkar som om De gröna tappat perspektivet. Det låter som om man inom De gröna är bittra över att vi lämnade gruppen.

Tror du att De gröna vill hämnas på er?

- Det undrar jag också. Men De gröna kan säkert själva bäst besvara den frågan.

”Inget personligt mot Ingervo”

Tuuli Kousa (Gröna) är ordförande för stadsstyrelsens koncernsektion och den som ligger bakom att Ingervo avsattes från simcentrets styrelse.

- De gröna har en plats i simcentrets styrelse och den vill vi hålla kvar för att fortsätta påverka. Det finns dessutom en lång tradition av att politiker som byter grupp också lämnar sina platser i andra organ än fullmäktige.

Nu har styrelsen för Backasgatans simcenter sex ledamöter, men enligt bolagsordningen kan styrelsen ha sju. Varför kan inte De gröna få en ledamot i styrelsen samtidigt som Ingervo sitter kvar?

- Vi har bara en plats och Sirkku Ingervo har varit vår representant. Hon tillhör ändå inte längre vår grupp. Annars kan jag inte ta ställning till styrelseplatserna, säger Kousa.

Enligt Kousa är det inte fråga om hämnd utan att De gröna bara vill se till att partiet har en plats i simcentrets styrelse.

- Platserna i olika organ tillhör gruppen och delas ut på basis av valresultatet. Vi har inget personligt emot Ingervo utan vill bara att de platser som tillhör gruppen utnyttjas, säger Kousa.

"Rimligt att vi har platser i andra organ"

Jämförelsevis har gruppen FKP och Helsingforslistorna en ledamot i stadsfullmäktige (Yrjö Hakanen) och ordinarie eller suppleantplats i sex olika organ.

KD, som i likhet med De rödgröna, har två fullmäktigeledamöter har platser i över tio politiskt tillsatta organ inom staden.

- Det är rimligt att ledamöter i fullmäktige också sitter i nämnder och andra organ där de kan delta i beredningen. Det är tråkigt om inte De gröna tänker så, säger Ingervo.