Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Snart får Dalsbruk sin nya bro

Just nu muddras det i Dalsbruk inför bygget av den nya bron till Tyska holmen.

Den nya bron blir 67 meter lång och ska ersätta den nästan 70 år gamla bron som länge har varit i dåligt skick.

Muddermassorna som lyfts upp kan vara förorenade, därför förvaras de en tid uppe på land inuti så kallade geosockor. Muddringen har ändå gått smidigt och flera orosmoment som rörde brobygget är nu borta, säger Kimitoöns infrachef Roger Hakalax.

Geosockor fylls med muddermassa i Dalsbruk.
Bildtext Geosockor med muddermassa.

- Muddringen rör inte upp bottnen och det fanns en viss rädsla för luktproblem. Men man känner bara en svag doft av blålera här när havsvattnet rinner ur geosockorna, säger Hakalax.

Svarta madrasser

Geosockorna ligger på sandplanen mellan gamla valsverket och brandstationen och ser ut som stora svarta madrasser. Det surrar och skramlar då de sakta fylls med muddermassa. Massan pumpas in i geosockorna via ett flera hundra meter långt rör som kommer från mudderverket i viken längre ner.

Prover ska nu tas både av muddermassan och av havsvattnet som rinner ut ur geosockorna. På det viset får man en uppfattning om hur förorenad havsbottnen nedanför det gamla valsverket är.

Muddring i sundet mellan Dalsbruk och Tyska holmen.
Bildtext Ett litet mudderverk jobbar på.

Muddermassan kommer att ligga och torka i geosockorna i cirka ett år. Den förorenade muddermassan transporteras senare bort till lämplig plats som får ta emot förorenad mark.

Snart kommer bron

Om två veckor börjar själva brobygget.

- Nu känns det bra. Det finns de som ansåg att bron var i dåligt skick redan på 1960-talet så det är hög tid att få den åtgärdad, säger Hakalax.

Gamla bron till Tyska holmen.
Bildtext Gamla bron till Tyska holmen blir snart pensionerad.

På Tyska holmen finns både kommunens nuvarande reningsverk och FN Steels gamla reningsverk samt cirka 100 bostads- och fritidshus.

Den nya bron till Tyska holmen ska vara klar våren 2016.