Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Dödsdömda slipper avrättning i Connecticut

Från 2015
giftinjektionsrum
Bild: EPA/PAUL BUCK

Den högsta domstolen i delstaten Connecticut i USA har bestämt att delstaten inte längre använder sig av dödsstraff.

Domstolen röstade om ärendet, med rösterna 4-3. Det här innebär att 11 dödsdömda personer nu skonas från avrättning.

Dödsstraffet togs bort från strafflagen redan år 2012, och det innebar att dödsdomar inte längre användes efter att lagen trädde i kraft. Däremot var dödsdomar givna före lagändringen fortfarande i kraft - fram tills nu.

Domstolens beslut är resultatet av en dödsdömd persons överklagan. Enligt överklagan skulle en avrättning vara fel, eftersom personer dömda för ett brott kunde avrättas, medan andra dömda för samma brott klarade sig med en livstidsdom.

Delstatens högsta domstol hade samma syn på saken, och menar att en dödsdom är grym och exceptionell och därmed också grundlagsstridig.

Domstolen motiverade sitt beslut med att säga att dödsstraffet användes sällan, och att det fanns "konstigheter" i dess användning, och att det fanns skillnader i domarna, beroende på den dömdas etnicitet eller sociala status.

Endas en person har avrättats i delstaten Connecticut sedan år 1960. Den dömda seriemördaren Michael Ross avrättades år 2005.

Connecticuts guvernör Dannel Malloy säger att de dödsdömda kommer att hållas fängslade på livstid, utan möjlighet till benådning.